VS: nieuw onderzoek fondsen verkiezingen Democraten

WASHINGTON, 28 AUG. De Amerikaanse minister van Justitie, Janet Reno, heeft gisteren officieel een onderzoek aangekondigd naar het werven van fondsen voor de presidentsverkiezingen van 1996 door vice-president Al Gore. Het 90 dagen durende onderzoek, dat woensdag al is begonnen, moet vaststellen of er voldoende bezwarend materiaal is om een onafhankelijke aanklager aan te stellen.

Een soortgelijk onderzoek dat vorig jaar december werd afgerond, leverde volgens Reno onvoldoende grond voor een onderzoek door een onafhankelijke aanklager. Dit kwam haar toen te staan op felle kritiek van Republikeinse leden van het Congres en FBI-directeur Louis Freeh. Zij menen dat Reno het onderzoek moet uitbesteden, omdat ze anders in een belangenconflict verstrikt raakt. Ze is als minister van Justitie benoemd door de president.

In het gisteren aangekondigde onderzoek door een commissie van drie rechters gaat het opnieuw om de 45 telefonische verzoeken om financiële bijstand die Gore in 1995 en 1996 vanuit het kantoor van het Witte Huis zou hebben gedaan. Dit is volgens de wet op de campagnefinanciering verboden.

Een ambtenaar van het ministerie van Justitie liet weten dat de zaak is heropend, omdat er deze zomer een memo van David Strauss, een voormalige naaste medewerker van de vice-president, boven water is gekomen. Uit het memo zou blijken dat Gore tijdens het onderzoek van vorig jaar justitie heeft misleid.

Al Gore, die president Clinton mogelijk zou kunnen opvolgen, is tot nu toe niet beschadigd door de onderzoeken die onafhankelijk aanklager Kenneth Starr doet naar president Clinton. Een onderzoek naar de wijze waarop de Democraten in 1995 en 1996 fondsen wierven kan echter grote gevolgen hebben voor zowel Clinton als Gore. De ervaringen met Starr hebben laten zien dat het onderzoek van een onafhankelijke aanklager makkelijk uitdijt en een politiek karakter aanneemt. Zo zou een onafhankelijke aanklager het onderzoek kunnen uitbreiden van het vrij onschuldige gebruik van telefoons van het Witte Huis naar explosievere zaken. Eerder dit jaar kwamen berichten naar buiten over het aannemen van geld dat afkomstig was van Chinese zakenlieden en hoge functionarissen en over het bewust verdoezelen van de herkomst van dat geld. In dat geval zou ook Clinton bij het onderzoek betrokken kunnen raken. Clinton wordt verweten de door velen als “ritselaar” gekenschetste Chinees-Amerikaanse zakenman Chung herhaaldelijk op het Witte Huis te hebben ontvangen in ruil voor grote sommen geld.

Clinton sprak gisteren zijn vertrouwen uit in zijn vice-president: “Ik heb er vertrouwen in dat alle handelingen van de vice-president legaal en zuiver waren, en dat ieder onderzoek tot deze conclusie zal komen.” Gore zelf verklaarde er vertrouwen in te hebben dat het onderzoek zal concluderen dat “alles wat ik heb gedaan legaal en zuiver was”. (AP, Reuters)