Vissen op kokkels in Waddenzee aangevochten

HARLINGEN, 28 AUG. De Waddenvereniging en Vogelbescherming willen een verbod op het mechanisch vissen op kokkels in ecologisch kwetsbare delen van de Waddenzee. Ze hebben de Raad van State verzocht de door het ministerie van Landbouw verstrekte ontheffing aan de mechanische kokkelvissers te schorsen. Volgens beide organisaties belemmert de mechanische kokkelvisserij op droogvallende platen in het Wad het herstel van mosselbanken en zeegrasvelden. Mossels en kokkels vormen een belangrijke voedselbron voor vogels. Landbouw verleende de vissers een ontheffing op de Natuurbeschermingswet.