Schiphol en KLM onderzoeken samen luchthaven in zee

DEN HAAG, 28 AUG. Schiphol heeft vanmorgen nog eens nadrukkelijk zijn voorkeur uitgesproken voor een nieuw vliegveld op een eiland in de Noordzee om de aanhoudende groei op de Amsterdamse luchthaven te helpen opvangen. De luchthaven onderzoekt samen met de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen en in nauwe samenspraak met de overheid of deze optie zowel technisch als financieel haalbaar is.

Dit najaar wil het kabinet een besluit nemen over de locatie waar de groei van de Nederlandse luchtvaart het beste kan worden opgevangen. Het kabinet zal dat doen op grond van een reeks rapporten over de vier beschikbare opties: een eiland in de Noordzee, een nieuwe luchthaven op de nog te bouwen Tweede Maasvlakte, een grotere luchthaven in Flevoland of het onderbrengen van de extra vliegtuigen op Schiphol zelf. De rapporten over de vier locaties zullen naar verwachting spoedig openbaar worden gemaakt.

“Het voornaamste voordeel van de Noordzee-locatie is dat je 24 uur per dag kunt vliegen en niet bent gebonden aan voorschriften over geluidshinder”, aldus Schiphol-woordvoerster Ingrid Pouw. Het kabinet heeft zich tot dusverre niet tegen de 'Noordzee-optie' uitgesproken, maar de vorige minister van Verkeer en Waterstaat heeft wel herhaaldelijk in het openbaar gezegd dat ze betwijfelde of hiervoor voldoende gelden zouden zijn te vinden. “Ik ben geen voorstander van een eiland in zee zolang niet duidelijk is wie daarvoor zal betalen”, verklaarde ze nog in juni van dit jaar.

Schiphol-woordvoerster Pouw zei vanmorgen dat Schiphol en de KLM ervan uitgaan dat de kosten van een luchthaven in zee op zo'n 35 miljard gulden zullen uitkomen. Dat is een wat lagere raming dan die van Rijkswaterstaat, dat een paar maanden geleden liet weten dat met zo'n project ruim veertig miljard zou zijn gemoeid.

Drie weken geleden stelde prof E. Bussink, die de onderzoeken naar de toekomst van de Nederlandse luchtvaart namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat coördineert, dat een nieuw vliegveld zonder substantiële financiële steun van het bedrijfsleven nimmer haalbaar zou zijn. De Schiphol-woordvoerster kon vanmorgen nog niet aangeven of Schiphol en de KLM zelf tot de conclusie zijn gekomen dat zo'n ambitieus project financieel wel haalbaar is.

KLM-woordvoerder Dig Istha zei dat er geen sprake van is dat Schiphol en de KLM de regering met een eigen afzonderlijk rapport over de Noordzee-locatie zouden verrassen. Volgens hem staan alle partijen voortdurend met elkaar in contact over de rapporten, die dit najaar zullen verschijnen.