Locatie Lockerbie proces nog onzeker

DEN HAAG, 28 AUG. De Nederlandse regering heeft “op dit moment” nog geen keuze gemaakt waar een eventueel proces tegen de twee Libische verdachten in de Lockerbie-zaak zou moeten worden gehouden. “Er zijn diverse mogelijkheden, maar er is nog niets beslist, met een definitieve locatiekeus moet ook Groot-Brittannië instemmen”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken daarover desgevraagd. Er is al gespeculeerd over een deel van de Alexanderkazerne in Den Haag.

Volgens de woordvoerder is een Brits akkoord met de uiteindelijke locatie vereist, omdat het proces immers voor een tijdelijk in Nederland gevestigd Schots hof en met Schotse rechters zou worden gehouden. Alleen om veiligheidsredenen is daarom zorgvuldig overleg met Londen nodig. Veiligheidsoverwegingen dwingen er overigens ook toe niet te vroeg mededelingen te doen over mogelijke locaties voor zo'n proces, zegt hij.

Belangrijk is voorts dat, mocht Libië inderdaad feitelijk besluiten tot de uitlevering van de twee verdachten, er naast een zogenoemde zetelovereenkomst met Groot-Brittannië ook een wetsvoorstel aan het Nederlandse parlement moet komen. Dat wetsvoorstel dient de plaats en de omvang precies aan te geven waar de Nederlandse rechtsmacht tijdelijk wordt opgeheven en vervangen door die van het Schotse hof.

In een iets verder verwijderd verband met de locatiekeuze voor het mogelijke Lockerbie-proces staat bovendien ook de vraag waar Den Haag over een paar jaar het Internationaal Strafhof wil huisvesten. Ook daarover is nog niet beslist, maar omdat het Lockerbie-proces enkele jaren zou kunnen gaan duren, hebben beide locatiekeuzes een zeker verband. In beide gevallen speelt de gewenste nabijheid van een gevangenis of een huis van bewaring waar verdachten kunnen worden ondergebracht, een rol.