Fictie; Pas verschenen; Vertaald

Erica Jong: Zaliger nagedachtenis. Vert. Dorien Veldhuizen, De Prom, 309 blz. ƒ 34,90

Epos van een joodse familie in Amerika, verteld aan de hand van de verhalen van vier generaties vrouwen. Het begint bij de in Rusland geboren stammoeder die eind jaren tachtig van de vorige eeuw na een pogrom naar Amerika vertrekt en eindigt meer dan honderd jaar later bij haar achterkleindochter Sara, historica en bezig met familieonderzoek. Schrijfster Erica Jong kreeg in de jaren zeventig bekendheid met haar debuutroman Fear of Flying (In Nederland vertaald als Het ritsloze nummer) en met haar in 1995 verschenen 'biografie' van Henry Miller waarover Kester Freriks schreef dat deze met de persoonlijkst denkbare stem was geschreven. (CS 9-6-95)