Fermat

Met verbazing las ik de recensie van het boek Het laatste raadsel van Fermat en de aankondiging ervan op de 'voorpagina' van Boeken (14-8-98).

Stond daar werkelijk dat Fermat vermoedde dat de vergelijking 'de som van x vermenigvuldigd met n en y vermenigvuldigd met n is gelijk aan z vermenigvuldigd met n' geen oplossing heeft in de natuurlijke getallen voor n is groter dan 2.

Iedereen met tenminste brugklas wiskunde kan deze vergelijking terugbrengen tot 'de som van x en y is gelijk aan z'. Het vinden van oplossingen hiervoor in de natuurlijke getallen is niet erg ingewikkeld.

Even dacht ik nog of het niet beter was geweest met de recensie een dag te wachten daar de verwisseling van vermenigvuldigen met machtsverheffen de redactie van de wetenschapsbijlage wellicht minder makkelijk ontglipt was.

Maar dan had ik de winkelsluiting van zaterdagmiddag misschien niet gehaald en niet zo'n bijzonder leuk weekend beleefd aan het lezen van dit boek. In het boek wordt prachtig beschreven hoe Fermat er een genoegen in stelde collega-wiskundigen bijna pesterig en inderdaad als een soort quizmaster stellingen toe te zenden met de mededeling dat hij er een bewijs voor had gevonden zonder dit erbij te geven.

    • Valentijn de Marez Oyens