Crisis? ING grossiert in appeltjes voor de dorst

Onder een slecht gesternte maakte Godfried van der Lugt gisteren zijn debuut als voorzitter van ING. Het is crisis overzee. De winstprognose blijft gehandhaafd, maar hij begon zelf maar over extra risico's.

AMSTERDAM, 28 AUG. ABN Amro-bestuursvoorzitter J. Kalff wilde zich er vorige week desgevraagd niet aan wagen, maar de nieuwe eerste man van ING begon er gistermiddag zelf over. Even scheen een lichtbundel over een van de gekoesterde geheimpjes van de financiële wereld: de toekomstige risico's die banken lopen op wanbetalende klanten en de voorzieningen die zij daarvoor nog moeten treffen.

Bestuursvoorzitter G. van der Lugt en rekenmeester C. Maas van ING begonnen gistermiddag bij de presentatie van een 74 procent hogere nettowinst (3,84 miljard gulden) over de voorzieningen die de bank en verzekeraar de komende maanden moet treffen. Bankiers zijn doorgaans wars van openheid over geleden verliezen, laat staan dat zij de kans op toekomstige verliezen en plein public willen bespreken.

“Wij weten ook niet wat er gebeurt in Rusland, maar als wij nu eens een hele zwarte bril opzetten, wat zijn dan de gevolgen?”, vroeg Van der Lugt zich af. De consequenties blijken, met de huidige kennis, zoals hij er nadrukkelijk bij zei, mee te vallen. Dat ligt niet aan de crisis, maar aan de voorliefde van ING om voor alle mogelijke problemen bij voorbaat zo ruim mogelijke voorzieningen te treffen.

Waarom één appeltje voor de dorst, als ING er met zijn boekwinsten op verkochte dochters en aandelenpakketten wel tien kan kweken? ING had nog een reservering van 400 miljoen voor probleemkredieten uit het eerste kwartaal, die in het tweede halfjaar met de reguliere voorziening van nu 590 miljoen gebruikt kan worden om nieuwe risico's te bestrijden.

In het eerste halfjaar wemelde het van boekwinsten (223 miljoen gulden op de verkoop van een deel van Libertel, 377 miljoen op een pakket aandelen van de Belgische Kredietbank). In het tweede halfjaar levert de verkoop van het Amerikaanse schadebedrijf (Netherlands Insurance Company) nog eens 800 miljoen gulden op.

Voor een kwart daarvan heeft ING al een bestemming: de bijdrage van verzekeringsdochter Nationale-Nederlanden aan een eventueel potje van de branche om schades wegens het millennium-probleem op te vangen. “Wij kunnen een incidentele last compenseren met een incidentele bate”, zo voert Van der lugt ter rechtvaardiging aan.

En voor de rest van de boekwinst dient zich ook al een bestemming aan. De mondiale financiële crisis op de aandelenmarkten heeft een vlucht in effecten met een vaste rente uitgelokt, waardoor de kapitaalmarktrente scherp daalt. Dat kost ING in landen als Japan al geld, doordat tegenover polishouders garanties van hogere rendementen zijn afgegeven. In het eerste halfjaar heeft ING daarvoor al 50 miljoen opzij gezet.

Ander appeltje voor de dorst: ING heeft ook nog een voorziening van 400 miljoen gulden om de extra kosten voor de invoering van de euro en het millennium op te vangen. Vanaf volgend jaar zullen de gemaakte kosten voor deze twee projecten niet meer ten laste van de winst komen, maar uit het potje worden gefinancierd.

Van der Lugt en Maas wekten op de persconferentie zo nu en dan de indruk hun bekomst te hebben van het spervuur van vragen over Azië, Rusland en Zuid-Amerika, maar dat is het lot van ING. In de opkomende economiën werken 30.000 mensen voor ING, zei Van der Lugt, op een totaal van 81.746. De bulk van de winst maakt ING, in goede en slechte tijden, nog steeds op zijn Nederlandse thuismarkt. Van de winst voor belastingen verdient ING - een afkorting van Internationale Nederlanden Groep - bijna 70 procent in Nederland.

En dat is op zichzelf al een kleine verbetering ten opzichte van vorig jaar. De internationalisatie van de winst komt langzaam op gang. Ze kreeg vorig jaar een impuls door drie miljardenovernames: twee in Amerika, en die van de Bank Brussel Lambert (BBL). De BBL doet het een stuk beter dan verwacht en verdiende 838 miljoen gulden voor belastingen. De aankopen in Amerika (zakenbank Furman Selz en verzekeraar Equitable of Iowa) presteerden volgens verwachting, aldus Van der Lugt.

De financiële crisis in Azië zadelt ING op met een nieuwe golf van echte en nog sluimerende verliezen in de eigen financiële handel. Daar is het concern wel aan gewend. Twee achtereenvolgende schokken in Mexico en de obligatiekrach in 1994 kostten de financiële reus toen ook honderden miljoenen guldens.

Onder het slechte gesternte van Azië handhaaft ING zijn winstprognose. Van der Lugt roemde gisteren nog eens de prestaties elders in de wereld, in Europa en Amerika. Voor heel dit jaar houdt ING het op een groei van de winst per aandeel van 30 à 35 procent. In het eerste halfjaar ging dit resultaat per aandeel met 63 procent omhoog naar 4,15 gulden. Betekent de prognose dat de winstgroei in het tweede halfjaar stagneert? Maas dacht van niet. Het wordt iets hoger, zei hij. Onder analisten wekt de prognose weinig verbazing: ING wil graag voorzichtig omhoog gaan met zijn verwachtingen. Dat zou onder de huidige omstandigheden duiden op roekeloosheid.