Berichten uit de branche; Vertalingen

Het aantal gesubsidieerde vertalingen van Nederlandse literatuur in het buitenland is vorig jaar iets gedaald. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Nederlands literair productie- en vertalingenfonds. Het aantal subsidieaanvragen bedroeg 108 in 1997, tien minder dan het jaar ervoor. Elf aanvragen werden afgewezen, in totaal stak het productiefonds 436 duizend gulden in vertalingen van Nederlandse literatuur.

Volgens het fonds is de afname van het aantal aanvragen een heugelijke zaak, daar het aantal vertalingen niet is afgenomen. Steeds meer buitenlandse uitgeverijen kiezen ervoor meerdere boeken van dezelfde schrijver uit te geven. Alleen voor de eerste twee vertalingen van een auteur bij dezelfde uitgeverij is subsidie beschikbaar. Een aantal Nederlandse literatoren heeft een vaste plaats in de buitenlandse markt veroverd. Zij worden nu zonder subsidie uitgegeven.

De meest gewilde auteurs zijn Adriaan van Dis, Leon de Winter en Harry Mulisch. Van deze schrijvers werden ieder vijf boeken mede-gefinancierd. Ook steunde het fonds een Indiase vertaling van de Max Havelaar, een Italiaanse uitgave van Bredero's Groot Lied-Boeck en een Albanese versie van Mulisch' De Aanslag. Een Zuid-Koreaanse uitgeverij kreeg geld om De vriendschap van Connie Palmen te vertalen.

    • Arjen Fortuin