WERK AAN DE WEG

Hoewel het voor het gevoel van automobilisten vaak meer is, werd vorig jaar maar 9,1 procent van de files veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Er kunnen echter tijden zijn dat er wel 200 klussen in één week langs de Nederlandse snelwegen moeten worden uitgevoerd, vooral in het najaar wanneer de wegen voor het winterweer in gereedheid moeten worden gebracht. Dit tot grote ergernis van de chauffeurs.

Het onderhoud van de wegen en de aanleg van nieuwe rijbanen geschiedt weliswaar in hun eigen belang, maar op het moment van de uitvoering van het werk zelf kunnen ze dat meestal maar matig waarderen.

's Nachts Om al te ernstige opstoppingen te voorkomen wordt een deel van de werkzaamheden al enige tijd 's nachts verricht of tijdens het weekeinde. Een trend van de laatste paar jaar is verder de hele snelweg tijdelijk af te sluiten en het verkeer om te leiden. Deze maand wordt die methode bij voorbeeld toegepast op de A20 bij Rotterdam en eerder was dat al enige tijd zo op de A16 tussen de Moerdijkbrug en Breda. Zo'n drastische aanpak heeft verscheidene voordelen. Ten eerste is het veiliger voor zowel wegwerkers als automobilisten, maar bovendien kunnen de werkzaamheden zo veel gemakkelijker en per saldo sneller worden voltooid. Uit onderzoek is gebleken dat ook de chauffeurs zelf een voorkeur hebben voor deze benadering. Ze hoeven zo niet voor onbepaalde tijd in de file te staan en weten waar ze aan toe zijn.

Elektronica Intussen blijft Rijkswaterstaat ook de meer conventionele methode van wegwerkzaamheden toepassen, waarbij een deel van de weg wordt afgezet en het verkeer over een beperkte ruimte vooruit moet zien te komen. In tegenstelling tot vroeger, toen het veel tijd kostte de betreffende trajecten met plastic kegeltjes en losse borden af te palen, gebeurt dat nu meestal via elektronische borden boven de weg of met mobiele elektronische borden. Daarmee kunnen een of meer rijbanen sneller worden afgezet en kunnen de auto's zich tijdig naar de juiste rijbaan begeven. Ook de maximumsnelheid kan daarmee worden aangegeven.