TV TOREN DEN HAAG

Sommige landen is het gelukt om van een televisietoren een bekende bezienswaardigheid te maken. Toronto en Moskou hebben bijvoorbeeld veel eer gelegd in hun televisietorens en lieten ze meedoen in de strijd om de titel 'hoogste gebouw van de wereld'. In Europa is de televisietoren van de Duitse hoofdstad een bekend gebouw geworden. De meer dan driehonderd meter hoge toren is een oriëntatiepunt voor heel Berlijn. Het draaiende restaurant in de grote bol biedt een prachtig uitzicht en is een belangrijke toeristenattractie van de stad geworden.

Het voormalige DDR-regime had in de jaren zestig dan ook een duidelijke bedoeling met de toren: het gebouw moest West-Berlijn laten zien waartoe het Duitse communisme in staat was. Architect Hermann Henselmann, die de eerste schets van de toren maakte, had er volgens eigen zeggen ook een geheime boodschap in gestopt. Hij zag in de combinatie mast en bol een kruisteken, volgens hem het universele symbool voor hoop.

Nederland kan niet bogen op een televisietoren of zendmast met allure of een geheime boodschap. Zo staat de zendmast in Den Haag niet trots in het centrum, maar in een buitenwijk. De mast heeft ook geen draaiend restaurant, maar is het toonbeeld van uiterste eenvoud. Zelfs de metalen spriet is gereduceerd tot het uiterst noodzakelijke. Culturele deskundigen zullen dit ongetwijfeld in verband brengen met de Nederlandse volksaard, de calvinistische traditie van soberheid en de 'doe maar gewoon'-cultuur.