Over proces Lockerbie; Reactie Libië wekt kritiek Washington

NEW YORK, LONDEN, TRIPOLI, 27 AUG. De Amerikaanse regering is niet tevreden met de officiële Libische reactie op het Amerikaans-Britse voorstel van maandag om twee Libische verdachten van de bomaanslag op een PanAm-Boeing boven het Schotse Lockerbie in Den Haag te laten berechten.

In de ontwerpresolutie die de Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de VN-Veiligheidsraad hebben ingediend staat onder andere dat de huidige economische en diplomatieke sancties tegen Libië worden opgeheven als het land twee verdachten van de bomaanslag in 1988, die aan 270 mensen het leven kostte, uitlevert voor berechting in Nederland. Eerder had Libië berechting in een 'neutraal' land geopperd.

In de reactie van gisteren kondigt Libië aan “de ontwikkeling te accepteren in de positie van de regeringen van Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, waar we zelf om hebben gevraagd.” Tot voor kort hebben de Amerikanen en Britten steeds volgehouden dat het proces in de VS of Groot-Brittannië gehouden moet worden. Via de Arabische Liga stelde Libië vorig jaar voor om het proces door een internationaal rechtscollege op neutraal grondgebied te laten plaatshebben. Het Brits-Amerikaanse voorstel houdt vast aan berechting door Schotse rechters.

Naar aanleiding van de Libische verklaring zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren dat Libië kan tonen serieus te wil meewerken aan de uitvoering van de resolutie door de twee verdachten, Abdel Basset Ali Mohamed Al-Megrahi en Lamen Khalifa Fhimah, snel uit te leveren. “We verwachten dat de volgende stap zal zijn, de mededeling van de secretaris-generaal van de VN dat de verdachten naar Den Haag zijn gestuurd en zich in een Nederlandse gevangenis bevinden”, aldus de woordvoerder.

Libië heeft weliswaar verklaard “positief te reageren op deze stap en hem de aandacht en zorg te geven die hij verdient”, maar in de verklaring wordt met geen woord gerept over daadwerkelijke uitlevering. De Libische regering dringt wel aan op de onmiddellijke opheffing van de “ongerechtvaardigde” sancties die zijn neergelegd in VN-resoluties 748 en 883.

“Mocht de Libische verklaring erop duiden dat ze willen onderhandelen over de voorwaarden voor het proces, dan zouden we de Libische regering eraan willen herinneren dat er over de voorwaarden niet wordt onderhandeld”, liet het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.

De Britten reageerden weliswaar iets positiever op de Libische verklaring, maar ook minister van Buitenlandse Zaken Cook was voorzichtig. “Ik ben blij met deze verklaring waarvan ik de indruk heb dat het een positieve stap is. We zullen de precieze tekst nader moeten bestuderen om er zeker van te zijn dat Libië geen voorwaarden stelt”, aldus Cook.

Vandaag wordt in de VN-Veiligheidsraad verder gesproken over de resolutie. Gisteren dienden verschillende landen, waaronder China, Kenia en Rusland, amendementen in. China drong erop aan de dreiging met verdere sancties voor het geval Libië in gebreke blijft, af te zwakken. (AP, AFP, Reuters)