Muggen inzet van geding

DEN HAAG, 27 AUG. De producenten van elektrische anti-muggenstekkers, onder andere van het merk Vapona, hebben bezwaar aangetekend tegen de beslissing van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de verkoop van anti-muggenmiddelen in de vorm van elektrische verdampers met ingang van 1 september te verbieden. Vanmiddag diende een kort geding voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB), dat is ondergebracht bij de rechtbank in Den Haag. De producenten willen dat de president in een voorlopige voorziening het besluit tot intrekking schorst. In afwachting van de beroepsprocedure zouden dan de anti-muggenstekkers gewoon kunnen worden verkocht.

Het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB), dat namens het ministerie de vergunningen beoordeelt, besloot op 14 augustus de verkoop van de elektrische verdampers met de werkzame stof d-allethrin niet langer toe te staan. Volgens het CTB kunnen de muggenstekkers gevaar opleveren voor jonge kinderen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat de ontwikkeling van het zenuwstelsel van jonge muizen schade oploopt als de dieren langere tijd aan d-allethrin worden blootgesteld. Volgens het CTB is onvoldoende duidelijk welke betekenis deze studies hebben voor de mens. Het inhaleren van de stof zou kwalijke gevolgen kunnen hebben op de ontwikkeling van de hersenen van kleine kinderen, aldus het CTB.

De producenten van muggenstekkers en van d-allethrin waaronder Bayer en Sarah Lee (Vapona) bestrijden deze redenering. Volgens de producenten is uit onderzoek gebleken dat er geen enkel gevaar bestaat voor de volksgezondheid. De anti-muggenstekkers worden al tientallen jaren overal ter wereld verkocht, zo voerden de producenten vanmiddag aan. “D-allethrin is een algemeen bekend bestrijdingsmiddel”, aldus R. Twisk, manager consumer care van Bayer gistermiddag: “Er is geen discussie over de stof zelf. Er zijn heel veel studies verricht. De vraag is hoe je die studies interpreteert.”