Miljarden voor nieuwe en bredere wegen maar de files blijven

De vakantietijd loopt ten einde, de dagelijkse files keren terug. In de periode september tot december zijn de files op de Nederlandse wegen het langst. Over stilstaan op de weg en wat daartegen valt te doen.

Ronkende auto's bij Rotterdam in lange, uitzichtloze files. Dat was het beeld deze week en dat beloofde niet veel goeds voor de komende maanden. Nederlanders staan al steeds langer in de file en de economische kosten daarvan stijgen jaarlijks. Dagelijks brengen zo'n 300.000 tot 500.000 Nederlanders een deel van hun tijd door in een stilstaande of voortkruipende auto. Toch belooft het kabinet-Kok betere tijden. De werkzaamheden in Rotterdam zijn in zekere zin de voorbode daarvan. De 'ring' van Rotterdam wordt danig onder handen genomen, voor onderhoudswerk, maar ook voor de aanleg van nieuwe stroken. De werkzaamheden, die nog weken zullen duren, hebben uiteindelijk tot doel de files te verkleinen. Het kabinet rekent verbetering van de bereikbaarheid in Nederland en de modernisering van de infrastructuur tenslotte tot de kernpunten van zijn beleid, zoals premier Kok deze week in de Tweede Kamer bij het uitspreken van de regeringsverklaring onderstreepte. De automobilist staat zo bezien nog heel wat te wachten. Het budget voor aanleg van nieuwe wegen en spoorwegen, verbreding van bestaande snelwegen en verbetering van openbaar vervoer en vaarwegen beloopt tot het jaar 2010 zo'n twaalf miljard gulden. Alle goede voornemens ten spijt zal Nederland voorlopig niet van zijn files afkomen. Het bereikbaarheidsplan van het vorige kabinet, dat voorlopig ook de uitgangspunten voor het huidige beleid bevat, is wel optimistisch over de achterlandverbindingen buiten de Randstad. In 2005 moeten deze wegen filevrij zijn, staat daar met zoveel woorden in. In de Randstad zelf zal dat niet het geval zijn en zeker niet in de buurt van de vier grote steden. Maar als alle plannen worden gerealiseerd, zullen de files er zeker kleiner worden, belooft het kabinet. De automobilist wacht - en wacht af.