Meer asielzoekers hebben voortaan recht op A-status

DEN HAAG, 27 AUG. Asielzoekers uit landen waar geen overheidsgezag bestaat, zoals Afghanistan, hebben voortaan ook het recht om in aanmerking te komen voor een vluchtelingenstatus, de zogeheten A-status.

Dat heeft de Rechtseenheidskamer deze week bepaald.

De staatssecretaris van justitie, J. Cohen, vreest dat door deze uitspraak grote aantallen uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers uit Duitsland de grens zullen overkomen om hier een vluchtelingenstatus verwerven. Afghanen hebben in Duitsland, evenals in bijvoorbeeld Frankrijk, namelijk geen recht op een A-status.

De landsadvocaat zei tijdens de zitting te verwachten dat deze rechterlijke uitspraak “een nogal grensoverschrijdende werking” zal hebben.

De rechtszaak was aangespannen door een Somalisch echtpaar dat van justitie geen vluchtelingenstatus had gekregen, omdat er in delen van Somalië geen feitelijk overheidsgezag bestaat. Centraal stond de vraag of iemand een vluchteling kan zijn in de zin van het VN-vluchtelingenverdrag, indien in zijn land elke vorm van overheidsgezag ontbreekt waardoor er dus geen overheidsgezag bestaat dat bescherming kan bieden tegen vervolging .

De Rechtseenheidskamer heeft nu bepaald dat zo iemand wel een vluchteling kan zijn. De rechter volgt daarmee het standpunt van de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Uitspraken van de Rechtseenheidskamer zijn richtinggevend voor de vreemdelingenrechters en voor de staatssecretaris.

De uitspraak staat haaks op het beleid dat Justitie voert sinds de Raad van State in 1995 bepaalde dat asielzoekers uit een land zonder overheidsgezag niet in aanmerking komen voor een A-status.

Asielzoekers uit Afghanistan mogen overigens wel in Nederland blijven gezien de politieke situatie in hun land. Ze krijgen een zogenoemde vvtv-status. Vvtv staat voor 'voorwaardelijke vergunning tot verblijf.

Maar degenen met deze status hebben aanmerkelijk minder rechten dan asielzoekers met een A-status en kunnen worden teruggestuurd als de situatie in het land verbetert.

    • Geert van Asbeck