Legerleider Indonesië: Verkrachting van Chinezen 'onbewezen'

JAKARTA, 27 AUG. Generaal Wiranto, de chef-staf van de Indonesische strijdkrachten, heeft vandaag gezegd dat er geen bewijzen zijn van systematische verkrachtingen van etnisch-Chinese vrouwen in Jakarta op 13, 14 en 15 mei.

Eerder kwamen de commandant van de nationale politie, luitenant-generaal Roesmanhadi, en het hoofd van de staatsveiligheidsdienst (Bakin), luitenant-generaal b.d. Moetojib, met gelijksoortige verklaringen. Volgens Wiranto, die tevens minister van Defensie is, heeft de politie 103 gevallen van verkrachting onderzocht, maar geen bewijs kunnen vinden. De minister van Informatie, Yunus Yosfiah, noemde het gisteren, na afloop van een kabinetsvergadering, “twijfelachtig dat er verkrachtingen hebben plaatsgehad”.

Enige weken na de plunderingen in Jakarta publiceerde pater Sandiyawan, voorzitter van Vrijwilligers voor Menselijkheid, een groep activisten voor de rechten van de mens, een rapport waaruit bleek dat ten minste 168 vrouwen en meisjes op systematische wijze zijn gebrutaliseerd. Twintig van hen stierven aan de gevolgen of pleegden zelfmoord. Yunus Yosfiah zei dat de slachtoffers niet door de politie konden worden gehoord. “De politie heeft ontdekt dat de beweerde slachtoffers door pater Sandyawan zijn overgebracht naar Singkawan, Manado en Minahassa”, aldus de minister.

Vorige week dreigde politiecommandant Roesmanhadi activisten voor de rechten van de mens met vervolging als zij doorgaan met het verkondigen van hun stelling dat massaverkrachtingen hebben plaatsgehad zonder daarvoor afdoende bewijzen te verschaffen.

Bakin-chef Moetojib voegde daar afgelopen maandag aan toe dat berichten over de verkrachtingen zijn overdreven om de regering te ondermijnen. “Waarom heeft er zich geen enkel slachtoffer aangediend om een aanklacht in te dienen”, vroeg Moetojib. Gisteren noemde politicologe Smita Notosusanto die verklaring “onrealistisch”. “Wie vertrouwt de strijdkrachten dezer dagen nog?”, aldus Notosusanto. “Misschien is dit een poging om een onderzoek te verhinderen naar de rol die militairen mogelijk zelf gespeeld hebben bij de geweldplegingen.”

Indonesië staat onder toenemende druk van de Chinese gemeenschap in omliggende Aziatische landen, waar betogers bijna dagelijks de Indonesische ambassades belagen met de eis dat de verantwoordelijken voor de verkrachtingen worden opgespoord en gestraft.

    • Frank Vermeulen