ING-activiteiten Azië in rode cijfers

AMSTERDAM, 27 AUG. De Aziatische activiteiten van bank en verzekeraar ING zijn fors in de rode cijfers gekomen. In de eerste zes maanden van dit jaar behaalde het financiële concern in die regio een negatief resultaat van 636 miljoen gulden, tegen een winst van 109 miljoen een jaar eerder.

Ondanks de verliezen in Azië kon ING vanmiddag een winstgroei van 74 procent melden tot 3,8 miljard gulden. Exclusief acquisities en bijzondere baten kwam de stijging van het resultaat uit op ruim 18 procent. Voor het gehele jaar houdt het concern vast aan een stijging van de nettowinst per aandeel van 30 tot 35 procent.

Door de problemen in Azië daalde bij de bancaire activiteiten het resultaat uit financiële transacties met 310 miljoen gulden. Vooral het in Azië actieve ING Barings zag de winst teruglopen. Inclusief de vorig jaar overgenomen Bank Brussel Lambert en het Amerikaanse Furman Selz werd op de effecten- en valutahandel voor eigen rekening een hogere winst geboekt. Het resultaat op de financiële transacties steeg met 30 procent tot 1,46 miljard gulden.

Ondanks de gevolgen van de Azië-crisis hebben de totale bancaire activiteiten van het concern een winstgroei geboekt van 62 procent tot 2,4 miljard gulden. Zonder bijzondere posten is echter sprake van een daling met bijna 9 procent. Behalve de acquisities spelen ook de verkoop van belangen in Libertel (223 miljoen) en in de Belgische Kredietbank (377 miljoen) een rol in de forse stijging. Tegenover deze meevaller staat een voorziening voor de Aziatische activiteiten van 400 miljoen, die al in het eerste kwartaal bekend was gemaakt. Naast deze voorziening heeft het concern ook de bijdrage aan de algemene stroppenpot met eenderde verhoogd tot 522 miljoen gulden.

De verzekeringsactiviteiten brachten in de eerste zes maanden ruim de helft meer op. Het brutoresultaat kwam uit op 2,5 miljard gulden. Vooral de levensverzekeringen zorgden voor forse groei. Het premie-inkomen van 'leven' steeg met bijna 64 procent tot 17,5 miljard gulden, hetgeen leidde tot een brutowinst van 1,1 miljard gulden. 'Schade' moest het doen met een stijging van de premies met ruim 9 procent tot 4 miljard gulden. De winst kwam echter een kwart lager uit op 209 miljoen gulden. Vooral de ijsstormen in Canada en overstromingen in Noord-Amerika hebben hierin een rol gespeeld.

Bij de derde activiteit van ING, vermogensbeheer, was sprake van forse groei. Het beheerd vermogen steeg met bijna de helft tot 478 miljard gulden. De nieuwe Belgische dochter BBL nam van deze stijging 90 miljard voor haar rekening.

Om BBL te kopen heeft ING eerder dit jaar nieuwe aandelen uitgegeven. Mede hierdoor is de stijging van de winst per aandeel op 63 procent uitgekomen. Het concern houdt vast aan de winstverwachting voor het gehele jaar dat de winst per aandeel over het hele jaar op 30 tot 35 procent uitkomt, onder de voorwaarde dat “de financiële crisis in Azië en andere delen van de wereld niet ernstiger wordt dan thans is voorzien”. Het interimdividend per aandeel is vastgesteld op 1,30 gulden, drie dubbeltjes meer dan vorig jaar. De koers van het aandeel ING daalde vanochtend met 4,90 tot 125 gulden.