Groeibevorderaars; 'Verbied antibiotica in veehouderij'

ROTTERDAM, 27 AUG. Binnen drie jaar moet alle gebruik van antibiotica als groeibevorderaar in de veehouderij worden beëindigd. Dit adviseert de Gezondheidsraad in een gisteren verschenen rapport aan de regering.

Een vijftal antibiotica (onder meer bacitracine en spiramycine) moet zelfs al onmiddellijk worden verboden. Door het overvloedige gebruik van antibiotica in de landbouw raken darmbacteriën van varkens, pluimvee en runderen resistent. Daardoor duiken in ziekenhuizen en daarbuiten steeds meer resistente bacteriën op die een ernstig gevaar betekenen voor de volksgezondheid. Dat gevaar weegt niet langer op tegen het economisch belang van de grotere veeproductie, aldus de commissie. De afgelopen paar jaar zijn door het Productschap Vlees al twee antibiotica verboden wegens resitentiegevaar.

Van de in Nederland toegepaste antibiotica (630 ton) wordt zo'n 87 procent toegepast bij dieren, waarvan bijna de helft als groeibevorderaar. De rest wordt toegepast op zieke dieren. In een eerste reactie laat het ministerie van Landbouw weten dat het zal gaan overleggen met de landbouwsector “over stappen op de korte termijn”. Ook zal het gaan overleggen met de Europese Unie. De landbouworganisatie LTO had vanmorgen nog geen commentaar op het advies klaar. Het Productschap Vlees laat weten voorstander te zijn van een zo gering mogelijk gebruik, maar “over een volledig verbod moet wel een discussie worden gevoerd.”

Volgens de bacterioloog prof. dr. J.E. Degener uit Groningen, voorzitter van de commissie van de Gezondheidsraad die het advies heeft opgesteld, bestaat er al sinds de jaren zestig bezorgdheid over de groeiende resistentie als gevolg van het gebruik als groeibevorderaar van antibiotica. Degener: “Maar die vrees is altijd afgedekt door het idee dat er wel weer nieuwe antibiotica zouden worden gevonden en door het enorme economische belang van de vleesproductie.”

Het groeibevorderende effect van antibiotica is in de jaren vijftig bij toeval ontdekt, toen afval van antibioticaproducten door diervoeder werd gemengd. De precieze werking is nog altijd niet opgehelderd. Het advies voor een verbod wordt nu ingegeven door de overtuiging dat er nauwelijks nog nieuwe antibiotica zullen worden gevonden. Degener: “Door het gebruik in veevoeder zijn nu bijvoorbeeld bacteriestammen ontstaan die resistent zijn.”