'Fraude met Wereldbankgeld Indonesië'

JAKARTA, 27 AUG.Een groep economen en andere vooraanstaande Indonesiërs heeft gevraagd om een onderzoek naar de fraude met ontwikkelingsgeld.

Vooral de fondsen die de Wereldbank in de loop der jaren aan Indonesië ter beschikking heeft gesteld, zouden kritisch onder de loep moeten worden genomen. De Wereldbank schat dat 20 procent van de 23,4 miljard dollar die ze aan Indonesië heeft verstrekt, aan corruptie verloren is gegaan. De groep noemt dit een lage schatting en denkt eerder aan een percentage van 30.

De groep stelt voor een onafhankelijke commissie in te stellen. “Om algehele objectiviteit te verzekeren” stelt zij voor dat die in de plaats komt van de commissie van onderzoek die de regering heeft ingesteld en waarvan de coördinerende minister van Bestuurshervomring, Hartarto Sastrosumarto, voorzitter is.

De economen en andere vooraanstaande Indonesiërs vinden het naïef te verwachten dat een regeringscommissie “op heldere en objectieve manier” een onderzoek zal doen. Er zijn volgen hen veel voorbeelden van onderzoekingen naar corruptie die geen enkel resultaat hebben opgeleverd. (ANP)