Fors tekort politie Utrecht

UTRECHT, 27 AUG. In de politieregio Utrecht dreigt dit jaar een tekort van veertien miljoen gulden op een begroting van ruim 300 miljoen gulden. Het korps wil het tekort wegwerken door investeringen uit te stellen. Er zal in geen geval worden bezuinigd op het inzetten van de politie, aldus een woordvoerder. Vorig jaar is deze politieregio nog een uitbreiding van de personele sterkte toegezegd. Tussen 1996 en 2001 komt voor de regio ruim 35 miljoen gulden extra beschikbaar, zodat het korps 356 mensen extra in dienst kan nemen. De dreigende overschrijding is een gevolg van 'externe tegenvallers', aldus de politie.