FILEMELDINGEN

Radio Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) verzorgt dagelijks verkeersinformatie voor de zenders Radio 1, 2 en 3. Behalve het doorgeven van reguliere berichten over files kan het KLPD ook 'inbreken' in een uitzending voor het melden van een spookrijder. Vanaf 31 augustus aanstaande wordt deze taak overgenomen door de ANWB. De ANWB verzorgt al verkeersinformatie voor verschillende regionale en commerciële omroepen.

Teletekst Het KLPD verschaft verkeersinformatie via de pagina's 730 tot en met 735 van NOS-teletekst. Hier worden behalve actuele file-informatie ook wegwerkzaamheden en andere stremmingen aangekondigd. De ANWB geeft op de pagina's 736 tot en met 740 actuele informatie over stremmingen in verschillende Europese landen.

Telefoon De ANWB heeft een speciale telefoonlijn voor verkeersinformatie. Behalve over files en wegwerkzaamheden biedt de telefoondienst ook inlichtingen over geplande snelheidscontroles. = 0900-9622 (75 c/pm).

Internet De ANWB verzorgt landelijke verkeersinformatie op Internet via kaarten en teksten. De actuele stand van zaken voor het hele landelijke wegennet wordt weergegeven: fileplekken, lengte, oorzaken. Voor het wegennet rondom Utrecht, Amsterdam en Rotterdam worden bovendien de actuele gemiddelde snelheden gegeven. Dit gebeurt op proef: http://verkeer.anwb.org

Systemen in auto's Auto's die zijn uitgerust met een speciale autoradio kunnen binnenkort verkeersinformatie ontvangen via een digitaal radiosignaal. Dit zogeheten RDS-TMC-signaal verschaft meer actuele verkeersinformatie dan de reguliere radio-uitzendingen. Inmiddels zijn verschillende routenavigatiesystemen verkrijgbaar die de automobilist begeleiden van herkomst naar bestemming door onderweg aanwijzingen te geven. De meer geavanceerde systemen passen de voorgestelde route aan op basis van verkeersinformatie van het TIC Nederland.

Ministerie Het ministerie van V & W biedt informatie over de nota Samen werken aan bereikbaarheid, waarin de belangrijkste maatregelen tegen files staan vermeld. Inl.: Postbus 51 Infolijn, = 08 00 80 51 (op werkdagen van 9 tot 21 uur). Internet: www.minvenw.nl