DRIPS

De 'Dynamische Route Informatiepanelen', kortweg DRIPS geheten, beginnen een vertrouwd beeld op de grote wegen te worden. In totaal zullen straks ongeveer 140 van zulke DRIPS de automobilist informeren over de aanwezigheid en lengte van files. Elektronica wordt een steeds belangrijker hulpmiddel bij de bestrijding van de files.

De informatie op de DRIPS wordt geacht ook een zekere psychologische werking te hebben: de automobilist die informatie krijgt over de lengte (en in de toekomst ook de verwachte duur) van een file, weet waaraan hij toe is. Onzekerheid over files is vaak een bron van irritatie. Ook zijn er steeds meer elektronische borden die aangeven wat de maximumsnelheid dient te zijn om filevorming te voorkomen. Op dit moment is ruim 800 kilometer van het wegennet voorzien van een verkeerssignaleringssysteem waarmee de informatie over files en vereiste maximumsnelheden wordt vergaard. Uiteindelijk zal 1.100 kilometer van het wegennet met een dergelijk signaleringssysteem zijn uitgerust.