Consumptie blijft stijgen; Groeitempo neemt af tot 3,4 procent

ROTTERDAM, 27 AUG. Gedragen door een aanhoudende hausse in de consumptieve bestedingen is de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van dit jaar gegroeid met 3,4 procent op jaarbasis.

Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt in een eerste, voorlopige, schatting. Het cijfer betekent een terugval ten opzichte van de forse economische groei van 4,3 procent in het eerste kwartaal. Volgens het CBS zijn het vooral incidentele factoren, zoals het minder aantal gewerkte dagen, die het groeitempo hebben gedrukt. De onderliggende trend in de economische groei blijft volgens de organisatie op 4 procent liggen.

De consumptieve bestedingen groeiden met 4,2 procent en bleven daarmee volgens het CBS “uitzonderlijk” hoog. Aan de productiezijde van de economie stagneerde de groei bij de producenten van goederen. Het volume van de toegevoegde waarde lag hier 0,2 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 1997. De niet-commerciële dienstverlening (overheid en zorgsector) kende een volumegroei van de toegevoegde waarde van 1,7 procent. De grootste sector, de commerciële dienstverlening groeide daarentegen met 4,8 procent op jaarbasis fors door. Het CBS tekent wel aan dat de groei van de uitzendbranche over zijn hoogtepunt heen is.

Volgens P. van Doesburg van Effectenbank Stroeve valt met name de groei van de commerciële dienstverlening mee. Het CBS heeft volgens hem wel verzuimd mee te wegen dat de varkenspest van vorig jaar het groeicijfer van het tweede kwartaal met 0,5 procentpunt flatteert. “Zo komt de onderliggende economische groei dus eerder uit op 3,5 procent, dan de 4 procent die het CBS noemt.” Hij verwacht dat het hoogtepunt van de huidige conjunctuur voorbij is. “De vier procent groei waar het Centraal Planbureau voor dit jaar van uit gaat is aan de hoge kant.”

W. van Assenbergh van de Stafgroep Economisch onderzoek van de Rabo wees vanmorgen op de indicentele factoren, die verantwoordelijk zijn voor het minder hoge groeicijfer dan in het eerste kwartaal. Rabo ziet de conjunctuur wel omslaan in de loop van dit jaar. “Met name de productiezijde van de economie heeft zijn grootste groei gehad. Dat laat onze eigen conjunctuurindicator ook zien.” De bank gaat er overigens van uit dat een conjunctuuromslag geen zwaar weer betekent voor de economie, maar dat het hoge groeitempo wel afneemt.