CARPOOLEN

Meer dan 770.000 Nederlanders rijden dagelijks met elkaar mee naar en van het werk. Daarmee is het 'carpoolen' - dit woord is inmiddels doorgedrongen tot de officiële woordenlijst van de Nederlandse taal - als vervoerwijze in de spits veel populairder dan het openbaar vervoer. De markt is voor uitbreiding vatbaar. Volgens schattingen zijn er één miljoen potentiële carpoolers die tot nu toe het samenreizen niet hebben beproefd.

Carpoolers wonen meestal bij elkaar in de buurt, maar ook stappen ze bij elkaar in de auto op een van de 350 carpoolpleinen die er langs de grote wegen zijn aangelegd en die in totaal 10.000 parkeerplaatsen tellen. Daar kan de ene automobilist zijn auto parkeren om in de wagen van een ander over te stappen - of hij stapt er uit de bus, omdat veel carpoolpleinen ook met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Dagelijks gebruiken ongeveer 15.000 carpoolers een carpoolplein als tussenstation. Meerij-overeenkomst Iedere autobezitter die besluit met een ander mee te rijden, verkleint de file en spaart de portemonnee. De carpooler - zowel chauffeur als medepassagier(s) - heeft minder brandstof- en andere autokosten en betaalt minder parkeergeld.

Het financiële voordeel is door onderlinge afspraken te verrekenen, maar ook is het mogelijk dit via de bemiddeling van de werkgever te doen. Via een meerij-overeenkomst mag de werkgever de chauffeur die een carpooler meeneemt een onbelaste kilometervergoeding van 60 cent geven - meer dus dan de fiscus in andere situaties toestaat. In ruil voor deze vergoeding levert de meerijdende passagier zijn reiskostenvergoeding in. Dit jaar is nog een tweede fiscale regeling voor carpoolers van kracht geworden. Deze variant maakt het mogelijk dat de werkgever alle carpoolers de gewone belastingvrije vergoeding verstrekt en daar bovenop een belastingvrije bonus van 500 tot 1.000 gulden per jaar, afhankelijk van de afstand.

Voordeel Het financiële voordeel dat carpoolen biedt, hangt af van de prijsklasse van de auto en de afstand. Volgens een berekening van de ANWB levert twintig dagen per maand carpoolen tussen bijvoorbeeld Amsterdam en Den Haag de automobilist die in een auto in de prijsklasse van 25.000 tot 30.000 gulden rijdt en één passagier meeneemt een maandelijks voordeel op van 295 gulden. Hetzelfde geldt voor de passagier die zijn eigen auto thuis laat. Naarmate de automobilist meer passagiers meeneemt, de reisafstand groter is en de auto in een hogere prijsklasse valt, zijn de financiële voordelen van carpoolen groter. Door verhogingen van de brandstofprijzen en het invoeren van rekeningrijden zullen deze voordelen de komende jaren nog toenemen.

Infolijn De ANWB heeft een Carpool Infolijn. Via dit gratis telefoonnummer is informatie over carpoolen op te vragen, alsmede een informatiepakket en een rekenschuif waarmee voor individuele gevallen het financiële voordeel van carpoolen is te berekenen: 08 00 06 76.

Wie een carpoolpartner zoekt, kan terecht bij een telefonische helpdesk van het bedrijf Inca (Informatie, communicatie, carpooling) dat in het hele land opereert. Inca, postbus 10226, 1301 AE Almere, (036) 5 34 38 45.

Carpoolcard Veilig Verkeer Nederland is bezig aan een campagne om het carpoolen te bevorderen. Onderdeel daarvan is de gratis carpoolcard waarop carpoolgenoten hun gegevens kunnen invullen. Ook is het mogelijk de carpoolcard op bijvoorbeeld een prikbord te hangen om zo een carpoolpartner te vinden. Medewerkers van Veilig Verkeer Nederland delen de kaart her en der in het land uit, samen met een informatieblad. De carpoolcard is ook te bestellen via Internet: www.vvn.nl Internet Uitgebreide informatie over carpoolen, inclusief mogelijkheden voor berekening van kostenvoordelen en inschrijving is eveneens te vinden op Internet: www.dgv.minvenw.nl/carpool/