Zeggenschap over geld voor Van Boxtel

DEN HAAG, 26 AUG. Minister Van Boxtel (Grote Steden en Integratiebeleid, D66) krijgt meer zeggenschap over de besteding van het geld van andere departementen voor de grote steden. Het kabinet heeft dit besloten.

Alle departementen moeten voortaan aangeven welk deel van hun budget is bestemd voor de grote steden. De grote steden zullen onder meer geld voor onderwijs, arbeidsplaatsen, leefbaarheid en veiligheid en sport krijgen. Van Boxtel krijgt inspraak in deze uitgaven. De departementen mogen daarnaast geen geld overhevelen, zonder vooraf toestemming te vragen aan de ministers Van Boxtel en Zalm (Financiën).

In een vertrouwelijke brief aan de ministerraad benadrukken beide bewindslieden wel dat er sprake is van medeverantwoordelijkheid van de minister voor het grote-stedenbeleid, “niet van het overnemen van verantwoordelijkheid van de vakminister”.

Van Boxtel is de vijftiende minister; D66 kwam met deze post op de begeerde drie ministerposten in het kabinet-Kok II. De Hoop Scheffer (CDA) noemde Van Boxtel eerder minister “voor spek en bonen”.

D66-fractieleider De Graaf, die bezorgd was over de positie van Van Boxtel, liet eerder een waarschuwing aan Peper (Binnenlandse Zaken) uitgaan. “Er mag nooit misverstand over bestaan dat er maar een minister voor de grote steden is, dat is Van Boxtel.”