VS: grondmonster Soedan wees op VX

WASHINGTON, 26 AUG. Een grondmonster dat 'in de afgelopen maanden' is verzameld rondom de chemische fabriek El Shifa bij de Soedanese hoofdstad Khartoum was een belangrijke factor voor de Amerikaanse aanval met kruisraketten van afgelopen donderdag. Dat heeft de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Thomas Pickering gisteren gezegd. Het monster zou de stof EMPTA bevatten die wordt gebruikt bij de aanmaak van het dodelijke zenuwgas VX.

“We zijn er ons zeker de afgelopen twee jaar van bewust geweest dat er in de getroffen fabriek een ernstig potentieel probleem bestond”, aldus Pickering. “We hadden bovendien belangrijk tastbaar bewijs, dat de afgelopen maanden door de Verenigde Staten was verkregen.” Pickering wilde niet gedetailleerd ingaan op de vraag hoe en wanneer het grondmonster was verzameld. Hij zei dat de stof EMPTA “niet voor commerciële toepassingen wordt gebruikt, niet in het natuurlijke milieu voorkomt en geen bijprodukt is van een ander chemisch proces”.

Er was ook een “duidelijk” bewijs van contacten tussen leidinggevenden van de fabriek in Soedan en Irakezen die nauw verbonden zijn met het programma voor chemische wapens van hun land. “We geloven dat vertegenwoordigers van El Shifa op een vroeg moment in de geschiedenis van deze onderneming in contact waren met Iraakse individuen die verbonden waren met Iraks VX-programma”, aldus Pickering.

De Iraakse ambassadeur bij de Verenigde Naties, Nizar Hamdoon, zei dat zijn land “met kracht heeft ontkend” dat het andere chemische stoffen uit de gebombardeerde Soedanese fabriek betrok dan farmaceutische producten. De aankoop van geneesmiddelen was goedgekeurd door de commissie voor sancties van de VN-Veiligheidsraad. (Reuters)