VNU verhoogt winstprognose

ROTTERDAM, 26 AUG. VNU heeft de verwachtingen voor zijn resultaten over het lopende jaar opgeschroefd. De Haarlemse uitgever denkt dat de nettowinst, afgezien van buitengewone baten en lasten, in 1998 met 30 procent zal stijgen.

Dat is vanochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de resultaten over het eerste halfjaar. In die periode steeg de nettowist van VNU ten opzichte van het eerste halfjaar van 1997 met 38 procent tot 242 miljoen gulden. Inclusief eenmalige posten bedroeg die stijging 23 procent. In maart dacht bestuursvoorzitter J. Brentjens nog dat de nettowinst van zijn concern in 1998 met 'ten minste' tien procent zou stijgen.

Beleggers reageerden vanmorgen verheugd op de cijfers van VNU. Op een negatief gestemde Amsterdamse effectenbeurs was de uitgever een positieve uitzondering. Het aandeel VNU stond rond het middaguur met een winst van 3,90 gulden op 82,90 bijna 5 procent hoger.

De gunstiger verwachtingen van het concern schrijft een woordvoerder van VNU toe aan “een beter inzicht” in de activiteiten van World Directories. Die uitgever van de Gouden Gidsen in onder andere Nederland werd eind vorig jaar overgenomen. In het eerste halfjaar van 1998 draagt de divisie met 172 miljoen gulden op een omzet van 386 miljoen fors bij aan de resultaten van de moedermaatschappij.

VNU zegt dat het resultaat van World Directories door allerlei oorzaken met 35 miljoen gulden positief is beïnvloed. Verder merkt de uitgever op dat het seizoenspatroon ervoor zorgt dat het leeuwendeel van de inkomsten van World Directories in de tweede helft van het jaar vallen. Als meevaller voor VNU noemt de woordvoerder ook de lage rente die het bedrijf in staat stelt de recente acquisitie goedkoper te financieren.

Positief voor VNU zijn tevens de almaar stijgende advertentie-inkomsten. Bij de publiekstijdschriften in Nederland (onder meer Libelle en Story) bedroeg die groei in het eerste halfjaar 8 procent, bij dagbladen (regionale kranten als De Gelderlander en De Limburger) 20,5 procent, en bij vakbladen 35 procent. Die stijging wordt vooral bepaald door de nog aanhoudende toename van personeelsadvertenties.

Het totale resultaat bij de dagbladen is gestegen van 53 miljoen gulden naar 74 miljoen, terwijl de publiekstijdschriften 117 miljoen gulden verdienden tegen 109 miljoen een jaar eerder. Hogere papierkosten drukten het resultaat nog enigszins. Ook de verkoop van zakelijke informatie in Europa en de Verenigde Staten verliep beter.

De omzet van VNU steeg met 39 procent naar 2,6 miljard gulden. De nettowinst per aandeel exclusief bijzondere posten, een cijfer dat vooral voor beleggers interessant is, steeg met 38 procent tot 1,28 gulden.

VNU stapt volgens zijn woordvoerder af van het streven naar telkens hogere marges. Dat beleid staat overname van minder winstgevende bedrijven in de weg.