Vier verzekeraars betalen vergoeding joods oorlogsleed

NEW YORK, 26 AUG. Vier grote Europese verzekeringsmaatschappijen hebben overeenstemming bereikt over het betalen van compensatie aan nabestaanden van joodse polishouders die in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden. Vorige week ging de Italiaanse verzekeraar Generali akkoord met de betaling van 200 miljoen gulden.

De vier verzekeraars, het Duitse Allianz, het Franse AXA en de Zwitserse maatschapijen Winterthur en Basler Life Insurance, gaan niet zover al een bedrag te noemen. Ze hebben een principe-akkoord gesloten waarin de hoogte van de betaling afhankelijk wordt gesteld van de claims die deels nog moeten worden onderzocht. Daarmee volgen ze het besluit van een andere Zwitserse verzekeraar, Zürich, die eerder een soortgelijk akkoord sloot.

Edward Fagan, een Amerikaanse advocaat die namens de slachtoffers een proces wil beginnen tegen de verzekeraars, is teleurgesteld omdat bureaucratie boven het recht van de overlevenden wordt gesteld. “Wat we hier hebben is bureaucratie, politiek, hulpfondsen en tenslotte, misschien de rechten van de overlevenden”, aldus Fagan. Maar volgens Neil Levin van de verzekeringskamer in New York betekent het akkoord dat er eindelijk “moreel en materieel recht wordt gedaan”.

De verzekeraars zijn bereid geld te storten in twee fondsen, een humanitair fonds en een rechtvaardigheidsfonds, die onmiddellijk met betaling beginnen als een claim terecht blijkt te zijn. Volgens een woordvoerder van Allianz kunnen die fondsen het best door een onafhankelijke internationale commissie worden geleid. Het voorstel voor zo'n commissie, die een grote mate van beslissingsbevoegdheid zal hebben, werd eerder door de verzekeraars afgewezen. Ze waren bang dat de meerderheid van joodse commissieleden te hoge financiële eisen zou stellen.

Rabbi Abraham Cooper van het Simon Wiesenthal Centrum wijst de regeling van de hand. “Het gaat niet om liefdadigheid. Het gaat om geld dat toebehoort aan de overlevenden en hun erfgenamen.” Intussen heeft de Duitse regering laten weten niets te voelen voor een fonds waaruit dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog compensatie zouden moeten krijgen. Duitse bedrijven hebben de regering, onder druk van joodse organisaties, gevraagd zo'n fonds te openen, waarin zij vervolgens geld zouden kunnen storten. De bedrijven achten de nazi-regering verantwoordelijk voor de dwangarbeiders, maar zijn in tegenstelling tot vroeger inmiddels bereid om een bijdrage te geven. Volgens een woordvoerder van de regering heeft Duitsland na de oorlog vele miljarden aan herstelbetalingen uitgegeven en daarmee voldoende aan zijn verplichtingen voldaan. (AP, Reuters, AFP)