TV toren Amsterdam

Radio- en televisietorens zijn echte torens: net als kerktorens of watertorens zijn ze niet gebouwd voor het herbergen van mensen. Maar anders dan kerktorens of zelfs watertorens, die ondanks hun overeenkomst in functie een wonderlijke diversiteit kennen, doen televisietorens geen enkele poging om iets anders te zijn dan televisietorens.

Bij radio- en televisietorens zoekt men vergeefs naar verfraaiende toevoegingen. Onveranderlijk zijn ze strenge ingenieurswerken die het functionalistische ideaal benaderen. Maar binnen het beperkte vocabulaire van 'betonnen schacht, ringen en stalen spriet' kennen ook radio- en televisietorens een verrassende diversiteit die laat zien dat het functionalistische adagium 'form follows function' nooit tot dezelfde oplossing leidt.

Zo heeft de radio- en telecommunicatietoren in Amsterdam, die in 1964 naar een ontwerp van ingenieursbureau Piers Rijswijk werd gebouwd, een eleganter voorkomen dan de meeste andere torens. Dit heeft de Amsterdamse toren, die met zijn totale lengte van 108 meter een bescheiden hoogte heeft, te danken aan het stalen torentje dat bovenop de betonnen schacht staat. Door het open vakwerk van dit torentje, dat in 1989 naar een ontwerp van architectenbureau Cepezed werd gebouwd, lijken de twee bovenste ringen op UFO's die op het punt staan weg te zweven in de oneindige ruimte.