'Stuwdam in Eems veel duurder dan verplaatsen werf'

GRONINGEN, 26 AUG. De bouw van een stuwdam in de Eems zadelt Duitsland op met een groot verlies. Verplaatsing van de Duitse scheepswerf Meyer naar Emden levert daarentegen een positief saldo op van honderden miljoenen Duitse marken.

Dit blijkt uit een berekening van de vakgroep Algemene Economie van de economische faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen.

De Duitse deelstaat Nedersaksen besloot vorig jaar juni in de rivier een stormvloedkering aan te leggen. Deze waterkering, het Emssperrwerk, moet het achterland beschermen tegen hoge waterstanden en biedt voordelen voor scheepswerf Meyer, dertig kilometer stroomopwaarts gelegen in Papenburg.

Dankzij de bouw van de stuw kan het waterpeil stijgen tot 8,50 meter, waardoor doorvaart van grote cruiseschepen, die bij Meyer worden gebouwd, gemakkelijker wordt. Momenteel moet de rivierbedding geregeld worden uitgebaggerd om de grote schepen naar Emden te kunnen manoevreren.

“Zelfs de allerlaagste inschatting van de kosten van bouw en onderhoud van de dam leveren nog een negatief saldo op van 200 miljoen mark”, aldus de onderzoekers. Het beste alternatief is het verplaatsen van de werf naar Emden. “Dat kost veel geld, maar de voordelen zijn op termijn groot”, aldus onderzoeker D. Strijker. “Het levert extra baten op van honderden miljoenen marken.”

Zelfs een verplaatsing van de Duitse werf naar de Eemshaven levert de deelstaat en de Bondsrepubliek meer op, namelijk een positief saldo van 140 miljoen mark, dan de bouw van de waterkering, menen de onderzoekers.

De Waddenvereniging en Duitse milieuorganisaties keren zich tegen de bouw van de stuwdam, die het unieke brakwatersysteem van de getijdenrivier onherstelbaar zal beschadigen, vrezen zij.

Ondanks de 700 bezwaren van onder meer milieuorganisaties en bewoners begint de bouw binnenkort. De Waddenvereniging zal bij de rechtbank van Oldenburg een klacht en een schorsingsverzoek indienen om de bouw te keren.

Wat minister Pronk (Milieu) betreft kan Duitsland de stuwdam in de Eems bouwen. Maar Duitsland moet dan wel garanderen dat de dam geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Ook moet na de bouw regelmatig worden onderzocht of de dam de natuur inderdaad niet te veel verstoort. Pronk heeft dat de Duitse regering laten weten.