Spoedzitting parlement; Blair: harde wetgeving tegen terreur

OMAGH, 26 AUG. De Britse premier Tony Blair zal het Lagerhuis en het Hogerhuis volgende week vervroegd van vakantie terugroepen om nieuwe anti-terreurwetgeving versneld door het parlement geratificeerd te krijgen.

Dat maakte hij gisteren bekend tijdens een bezoek aan het Noord-Ierse Omagh, waar vorige week een bomaanslag aan 28 mensen het leven kostte. Blair noemde de maatregelen tegen de terreurgroepen “draconisch”. Volgens de nieuwe wet is het woord van één enkele hoge politiefunctionaris voldoende om iemand tot verdachte te maken. De verdachte heeft bovendien niet meer het recht om te zwijgen. Doet hij dat toch, dan verklaart hij zich daarmee in feite schuldig. Ook worden mogelijk personen die “richtinggeven aan” een illegale organisatie (als ze werken voor een politieke tak van een terreurgroep, zonder dat er voldoende bewijs is voor betrokkenheid bij terreurdaden) strafbaar.

Blair acht deze en andere strenge maatregelen gerechtvaardigd in een poging om IRA-dissidenten die zich tegen het vredesakkoord verzetten en volgens hem “de paria's van de samenleving” zijn, nog verder te isoleren. “De mensen verwachten terecht dat we alles doen wat legaal mogelijk is, om de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.”

Volgens Blair is “harde, maar gepaste” wetgeving noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er in de toekomst “geen Omaghs” meer zullen voorkomen. Vandaag overlegt hij met zijn Ierse collega Ahern, die eerder soortgelijke wetgeving aankondigde. Volgens Blair werd nooit eerder zo nauw samengewerkt met de Ierse republiek in de strijd tegen het terrorisme. Ahern ziet weliswaar de noodzaak van strengere maatregelen, maar hij is aanzienlijk minder optimistisch over het succes ervan. Hij voorspelde nog meer aanslagen van splintergroepen. “Kon ik maar zeggen dat ik geloofde dat dit de laatste aanslag was”, zei Ahern zondag in een vraaggesprek met de BBC. Twee IRA-splintergroepen, de 'Real IRA' en de INLA, hebben na 'Omagh' een bestand afgekondigd. Alleen de Continuity IRA, die opereert vanuit de Ierse Republiek, heeft dat niet gedaan.

De protestantse Noord-Ierse leider David trimble verwelkomde de harde maatregelen. Maar Martin McGuinness, vice-voorzitter van Sinn Féin, de politieke tak van de IRA, noemde de maatregelen “een ernstige vergissing”. Volgens McGuinness krijgt de RUC, de Noord-Ierse politie, door de nieuwe wetgeving alleen maar meer macht. Als het aan McGuinness ligt moet de door protestanten gedomineerde RUC juist worden ontbonden.

Blair zal volgende week het parlement ook goedkeuring vragen voor een wet die verbied dat op Brits grondgebied terroristische acties elders in de wereld worden voorbereid. Volgens de premier neemt de druk toe van landen, waaronder met name Egypte, Algerije en Tunesië, die Groot-Brittannië beschouwen als een een vrijplaats voor terroristen.