Na pleidooi 140 km/uur; Minister oneens met Steenhuis

DEN HAAG, 26 AUG. Minister Korthals (Justitie) is niet te spreken over de uitlatingen van procureur-generaal D. Steenhuis om de snelheid op verschillende autowegen te verhogen naar 140 kilometer per uur.

Steenhuis pleitte gisteren in het Radio 1 Journaal opnieuw voor verhoging van de snelheid van 120 kilometer naar 140 kilometer per uur, op sommige plaatsen in het land en op bepaalde tijdstippen.

Korthals zal de procureur-generaal hierover binnenkort ter verantwoording roepen.

Steenhuis, belast met verkeerszaken, is op zijn beurt graag bereid de vragen van de minister te beantwoorden, aldus een woordvoerder van het openbaar ministerie. Het OM meent dat de kwestie bij de volgende reguliere vergadering zal worden besproken. Er is geen aparte afspraak gemaakt.

Steenhuis raakt met zijn uitspraken over de maximumsnelheid voor de tweede keer dit jaar in opspraak. Eerder bleek hij een betaalde nevenfunctie bij het bureau Bakkenist te hebben, dat de verstoorde verhoudingen tussen burgemeester, korpschef en openbaar ministerie in de stad Groningen onderzocht. Groningen viel onder het ressort van Steenhuis.

De affaire leidde tot het ontslag van de voorzitter van het college van procureurs-generaal, A. Docters van Leeuwen en tot overplaatsing van Steenhuis uit Leeuwarden naar het parket in Arnhem.

Steenhuis pleitte vorig jaar zomer al voor de verhoging van de maximumsnelheid van 120 kilometer per uur. In bepaalde delen van het land zou 's nachts 140 kilometer per uur kunnen worden gereden. Zijn pleidooi vond toen, evenals dit jaar, geen gehoor.

Steenhuis zei gisteren dat de automobilist buiten de Randstad “een uitlaatklep” moet hebben. De automobilist zou dan bereid zijn zich binnen de bebouwde kom beter aan de snelheid te houden. De procureur-generaal wees daarbij naar Duitsland, waar automobilisten zich binnen de bebouwde kom beter aan de snelheid zouden houden, omdat ze op de autosnelweg hard kunnen rijden.

Het aantal verkeersboetes wegens te hard rijden in Nederland neemt de laatste jaren toe. De politiekorpsen legden vorig jaar 4.653.691 boetes wegens verkeersovertredingen op.

In 1996 waren dat er 3.718.810. De toename was het gevolg van intensievere controles, met name op snelheidsovertredingen. De boetes belopen in totaal een bedrag van 389 miljoen gulden.