Mossad zette 'gekke' Palestijn in tegen Arafat

TEL AVIV, 26 AUG. De Mossad, Israels militaire inlichtingendienst, heeft dertig jaar geleden geprobeerd de Palestijnse leider Yasser Arafat door een gehypnotiseerde Palestijnse gevangene te laten vermoorden. Het blad Ha'aretz onthult vandaag dat de beraamde aanslag jammerlijk mislukte doordat de voor deze taak getrainde “gekke” Palestijn meteen naar een Arabisch politiebureau ging nadat hij 's nachts over de grens met - waarschijnlijk - Jordanië was gezet.

Voor het uitvoeren van deze missie was onder de Palestijnse gevangenen naar een domme Palestijn gezocht die volgens een militaire psycholoog gemakkelijk via hypnose zou zijn te bewegen Yasser Arafat om zeep te brengen. De geselecteerde Palestijn onderging maandenlang een hersenspoeling. “Fatah (de beweging van Arafat) is goed, maar Arafat is slecht voor de Palestijnen” werd hem ingeprent.

De “kleine neger”, zoals hij door de Mossad werd genoemd wegens zijn donkere huid, kreeg ook een training in scherp schieten met een pistool. Hij zou Yasser Arafat zonder een moment na te denken precies tussen de ogen moeten schieten. Dagen achtereen schoot hij onder het oog van militaire instructeurs op in de hoeken van kamers bliksemsnel oprijzende, levensgrote foto's van Arafat.

De “domme” 28-jarige Palestijn uit Hebron bleek slimmer dan zijn instructeurs hadden vermoed.

Hij liet de Israeliërs nooit meer iets van zich horen en vertelde zijn Arabische ondervragers het wonderlijke verhaal van “die gekke Israeliërs”, zoals Ha'aretz vanmorgen schrijft.

Tijdens deze poging tot moord op Arafat stond generaal-majoor Aharon Yaariv aan het hoofd van de militaire inlichtingendienst.