Het Rijksmuseum verhoogt budget van afdeling fotografie

AMSTERDAM, 26 AUG. Het aankoopbudget van de afdeling fotografie van het Rijksmuseum in Amsterdam is met ingang van volgend jaar verhoogd tot 150.000 gulden. De verhoging is bedoeld om een extra impuls te geven aan de fotografieafdeling, aldus museumvoorlichter Frans van der Avert.

De afdeling, opgericht toen in 1994 het 19de-eeuwse deel van de fotocollectie van de Rijksdienst Beeldende Kunst in het museum werd ondergebracht, had de afgelopen twee jaar een budget van 100.000 gulden dankzij extra bijdragen uit het sponsorcontract tussen VSB-fonds en Rijksmuseum. “Nu dit contract is afgelopen zou de afdeling terugvallen op haar oorspronkelijke budget. Daarmee zou het belang van de fotografie in het gedrang komen”, aldus Van der Avert.

Fotografieconservator Mattie Boom is zeer ingenomen met de verruiming van haar budget. Boom: “Tot nu toe was aankopen voornamelijk stofzuigen naar mooie maar kleine kruimels. Gezien de voortdurend stijgende prijzen op de fotografiemarkt geeft deze verhoging ons aanmerkelijk meer armslag.”

In 1997 heeft het Rijksmuseum ruim vierhonderd foto's verworven. Daaronder bevindt zich ook de schenking van elf foto's van onder meer Edouard Baldus en Gustave le Gray door de Amsterdamse verzamelaar Manfred Heiting, bezitter van een van de grootste en mooiste particuliere fotocollecties ter wereld.

Andere particulieren schonken onder meer portretten van de Engelse fotograaf Frederick Evans (1853-1943) en de Duitser Hugo Erfurth (1874-1948).

De belangrijkste eigen aankoop van het museum betrof drie vroege zoutdrukken van de Fransman Henri Le Secq (1818-1882). De foto's, die momenteel te zien zijn op de tentoonstelling Een keuze uit recente aanwinsten, werden gemaakt rond 1851 van de kathedralen van Amiens en Reims. Ze kwamen tot stand in het kader van de Missions héliographiques, een van de eerste van staatswege ingestelde documentaties van historische gebouwen.

Het merendeel van de aanwinsten in 1997 betrof circa driehonderd foto's van Richard Polak (1870-1956). Deze in Rotterdam geboren amateurfotograaf maakte rond de eeuwisseling internationale naam als maker van oud-hollandse genretaferelen gemodelleerd naar 17de-eeuwse schilderijen van Johannes Vermeer en Frans Hals. Zijn werk werd diverse malen onderscheiden tijdens fotosalons in Londen en in zijn latere woonplaats Lausanne, maar het raakte met de opkomst van de moderne fotografie in de jaren twintig in de vergetelheid.