Grafveld van 3500 voor Christus in Rijswijk

RIJSWIJK, 26 AUG. Op de Vinex-bouwlocatie Buitenplaats Ypenburg is een grafveld blootgelegd dat dateert van omstreeks 3500 voor Christus. Tot nu toe zijn uit dertien graven vijftien skeletten opgegraven. Nog niet eerder werd in het kustgebied van West-Nederland een dergelijke vondst gedaan.

Het veld ligt in de duinen die 5500 jaar geleden in het toenmalige kweldergebied de kustlijn vormden. De gevonden skeletten liggen in een hurkhouding begraven in kleine kuilen. De botresten, die zeer goed bewaard zijn gebleven, waren van volwassenen, kinderen en baby's. In de graven zijn nog geen bijgiften ontdekt.

Volgens J.M. Koot, gemeentelijk archeoloog van Rijswijk, zouden de mensen die in het grafveld zijn gevonden, jagers zijn geweest. Dat leidt hij af uit de vondst van botten van eenden, aalscholvers en arenden. Ook hoedde de bevolking, die leefde in de Nieuwe Steentijd, varkens en runderen.

Het is nog niet duidelijk of de huidige Buitenplaats Ypenburg permanent werd bewoond. Bij de opgravingen, waarbij 21 graven zijn ontdekt, is nog geen spoor gevonden van een mogelijke nederzetting. Wel werden op korte afstand van het veld vorig jaar een kleine bewoningsplaats aangetroffen. Daar zijn toen onder meer potscherven, vuurstenen, werktuigen en dierlijke botten gevonden. Dat waren de oudste sporen van bewoners die zijn gevonden in het kustgebied.

R.M. van Heeringen van de Rijksdienst voor oudheidkundig bodemonderzoek noemde de vondst vanmorgen “zeer bijzonder en uniek in Nederland”. “Tot op heden hebben we niet eerder zo'n goed bewaard grafveld aangetroffen. Hiermee zal de kennis over de tijd waarin de mensen leefden met sprongen vooruitgaan”, aldus Van Heeringen. Het is de bedoeling dat het DNA van de botten zal worden onderzocht om te zien of de overschotten behoren tot een of meerdere families.

Het archeologisch onderzoek wordt uitgevoerd door het Bureau Monumentenzorg en Archeologie van de gemeente Rijswijk, in samenwerking met de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Archeologische Werkgroep Rijswijk.

Op het terrein zullen de komende jaren ruim elfduizend woningen worden gebouwd en wordt een groot bedrijventerrein ingericht. Op de plek van het grafveld zal een winkelcentrum worden gebouwd. De skeletten zullen waarschijnlijk in Rijswijk worden tentoongesteld. Ypenburg behoort nu nog tot de gemeente Rijswijk, maar als herindelingplannen van Zuid-Holland doorgaan, zal het gebied vanaf 1 januari tot Den Haag behoren.