Goedkope verzekering tegen ziekte voor minima

AALTEN, 26 AUG. Minima in de Gelderse gemeente Aalten krijgen korting op de premie als ze deelnemen aan een collectieve ziektekostenverzekering bij verzekeraar Amicon. De gemeente zal het verschil voor haar rekening nemen. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders gisteren besloten.

De aanbieding past volgens B & W in het minimabeleid van de gemeente. Aalten heeft zich verplicht “iets te doen voor de minst-draagkrachtigen”. Het gaat in totaal om ongeveer duizend gezinnen die moeten rondkomen van een bruto-inkomen lager dan 39.500 gulden. Ze kunnen zich vanaf 1 januari volledig verzekeren bij Amicon Zorgverzekeraar voor een bedrag van 15,50 gulden per maand. Nu betalen ze nog 20,95 per maand voor een dekking van 75 procent.

De constructie biedt niet alleen voordelen voor de minima, het is financieel gezien ook aantrekkelijk voor de gemeente. Omdat alle kosten straks gedekt worden, komt de gemeentelijke Bijzondere Bijstand te vervallen. Dat betekent minder mensen aan de balie. Uit de pot Bijzondere Bijstand, jaarlijks 80.000 gulden groot, werden zaken als brillen en diëten voor de minima gefinancierd. Op jaarbasis, zo schat de gemeente, moet er in de nieuwe situatie 18.000 gulden worden bijgedragen aan de premies. Het verschil wordt opzij gezet voor nieuw minimabeleid. Daarbij wordt volgens de gemeente onder andere gedacht aan de oprichting van een declaratiefonds, waaruit bijvoorbeeld de contributie van de voetbalclub betaald kan worden.

Nu krijgen alle minima in Aalten jaarlijks gemiddeld 200 gulden. Dat wordt 400 gulden.