'Consumentenbond olifant in porseleinkast'

De Algemene Programmaraad (APR) voor de regio Amsterdam moet de belangen van de Amsterdamse kijkers behartigen. Maar tegen de macht van een kabelgigant is het moeilijk opboksen.

AMSTERDAM, 26 AUG. Een chef van een administratieafdeling, een pr-medewerker, een copywriter en een wetenschapper. Dat soort mensen. Elf in totaal. Dit “gemêleerde gezelschap” met “deskundigheid en affiniteit” bepaalt elk jaar welke zenders de Amsterdamse kijker op het scherm moet krijgen. Zoals CNN. Een unaniem besluit was dat. Maar A2000 wil geld zien van de Amerikaanse nieuwszender en deinst er niet voor terug CNN op zwart te draaien. Voorzitter van de APR, C. Wolzak, over de rol van de programmaraad en de overmacht van een kabelgigant.

In de verontwaardiging over het verdwijnen van CNN was het de Consumentenbond die voor de kijker in de bres sprong.

“Ja, als een olifant in een porseleinkast. Ze spraken bovendien de verkeerde aan. Ze wilden de gemeente voor de rechter dagen, terwijl die nu juist opzettelijk op afstand staat van programma-aanbieders. Maar ja, de Consumentenbond is een grote organisatie, die kan zich wat makkelijker bewegen dan wij.”

Wat is precies de rol van de programmaraad?

“Bij de verkoop van het kabelbedrijf aan A2000 heeft de gemeente bepaald dat een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking ervoor moet zorgen dat de kijkers toegang hebben tot de algemene zenders. Wij adviseren elk jaar aan A2000 welke zenders doorgegeven moeten worden. Ze nemen ons advies altijd trouw over.”

De programmaraad wilde Eurosport, Discovery Channel, MTV en CNN op de kabel. CNN kan ieder moment op zwart gaan, de overige zenders zijn al verdwenen.

“A2000 kan om zwaarwegende financiële of technische redenen van ons advies afwijken. Eurosport en Discovery Channel wilden van A2000 geld ontvangen voor doorgifte. Als A2000 daarin zou toestemmen, willen alle commerciële aanbieders dat natuurlijk wel. Dat is een zwaarwegend financieel argument waar ik me wat bij kan voorstellen. MTV weigerde te betalen voor doorgifte, maar was het bovendien niet eens met onze beslissing om een kanaal te delen met twee andere muziekzenders. Over CNN is het laatste woord nog niet gezegd.”

Heeft u mogelijkheden om A2000 te dwingen CNN door te geven?

“A2000 heeft ons om een nieuw advies gevraagd voor het lege kanaal dat CNN misschien gaat achterlaten. Wij hebben laten weten dat A2000 eerst opnieuw met CNN moet onderhandelen. Als ze er niet uitkomen, moet A2000 ons aantonen hoe zwaarwegend het financiële argument is om CNN niet meer door te geven. Maar ja, A2000 is een privé-onderneming. Die staat natuurlijk niet te trappelen om de boeken op tafel te leggen. Ik voorzie een lang en ingewikkeld proces. We kunnen naar de rechter stappen, maar dan moeten we wel geld van de gemeente krijgen. Van twee ton subsidie kan de programmaraad geen advocaat betalen.”

Wat is volgens u de oplossing?

“A2000 verhoogt de abonneeprijs met twee gulden, maar moet twee extra zenders doorgeven en afzien van het principe dat commerciële aanbieders moeten betalen voor doorgifte.”

Een oplossing waar iedereen garen bij spint, behalve de kijker die twee gulden extra moet betalen.

“A2000 kan commerciële zenders nu eenmaal niet dwingen te betalen. Wij voorzien dat nog meer zenders van de kabel zullen verdwijnen. A2000 stuurt aan op een force majeur. 'Zie je wel', zullen ze zeggen, 'als steeds meer zenders weigeren te betalen, zijn wij wel genoodzaakt het basispakket te verkleinen en de abonnee extra te laten betalen voor de commerciële zenders.' Nu betaalt de kijker achttien gulden voor 26 zenders. Dan zal dat bedrag veel hoger uitvallen. Als de abonnee nu twee gulden meer betaalt, is hij tot in lengte van dagen verzekerd van dezelfde zenders die hij nu ook ontvangt. Wij redeneren puur vanuit het belang van de kijker.”

    • Monique Snoeijen