Conflict in Japan na hulp LTCB

TOKIO, 26 AUG. Uit protest tegen de plannen van de regering om overheidsgeld te steken in de in problemen verkerende Long Term Credit Bank of Japan (LTCB) hebben Japanse oppositiepartijen vandaag overleg met de regering over de toekomst van de financiële sector geboycot. Het commissie-overleg had moeten gaan over zes wetsvoorstellen van de regering voor stabilisering van de financiële sector die momenteel voor het parlement liggen.

Gisteravond hebben oppositiepartijen overeenstemming bereikt over tegenvoorstellen voor het aanpakken van Japans banken-crisis. In deze voorstellen is geen ruimte voor belastinggeld om noodlijdende banken uit de brand te helpen, zoals de regering nu van plan is met de LTCB. Premier Keizo Obuchi zei vandaag dat hij bereid is overleg te voeren met de oppositie over de verschillende wetsvoorstellen om het conflict tot een oplossing te brengen. De regering kan de oppositie niet negeren omdat deze sinds kort een meerderheid hebben in het Japanse Hogerhuis. Regeringswoordvoerder Hiromu Nonaka zei vandaag dat de regering de wetten door het parlement wil lozen voordat premier Obuchi eind volgende maand een bezoek brengt aan president Bill Clinton in Washington.

De discussie aangaande de LTCB gaat over het gebruik van overheidsgeld om de 'slechte leningen' van de bank te saneren zodat de LTCB acceptabel wordt voor beoogd fusiepartner Sumitomo Trust Bank. In het parlement heeft de discussie zich met name gespitst op de vraag of de LTCB in feite niet insolvabel is. De regering heeft in het parlement verklaard dat de bank gezond is, ook al zal een onderzoek bij de bank door de overheid pas volgende maand worden afgerond. De LDP en oppositie hebben inmiddels overeenstemming bereikt later deze week de LTCB-kwestie in het parlement te bespreken en begin volgende week experts in het parlement aan de tand te voelen over de problemen van de LTCB. Bij de oppositie bestaat verder de verdenking dat de regerende Liberaal Democratische Partij via het pompen van overheidsgeld in de banken verzwakte debiteuren van de banken uit de brand helpt, zoals onroerend goed en bouwbedrijven die een belangrijke politieke steun vormen voor de LDP.

De oppositiepartijen menen dat de regering zwakke banken failliet moet laten gaan en wijzen in hun eigen wetsvoorstellen het pompen van overheidsgeld in zwakke banken dus af. De regering stelt echter dat een faillissement van een van de negentien grote banken van het land een te zware wissel zal trekken op de Japanse en internationale economie.