Bedrijf betaalt bètastudie van zes scholieren

ROTTERDAM, 26 AUG. Bank en verzekeraar Fortis zal de volledige studie van zes studenten informatica en bedrijfskunde betalen, om zo het grote tekort aan bèta's op de arbeidsmarkt aan te kaarten. Het is voor het eerst dat een bedrijf alle kosten van een universitaire studie voor zijn rekening neemt. Nieuw is ook dat een bedrijf al recruteert onder scholieren.

De studenten die met de Fortis Informatica Studiebeurs studeren, krijgen het collegegeld (momenteel 2.750 gulden per jaar) vergoed en bovendien een maandelijkse toelage van 850 gulden. Voorwaarde is wel dat ze acht uur per week werken bij Informatie en Automatisering Fortis Nederland en ten minste de helft van het maximale aantal van 42 studiepunten halen.

De beurs verplicht de studenten tot niets, zegt een woordvoerder van Fortis Nederland. Na hun afstuderen zijn de studenten vrij om hun eigen werkgever te kiezen.

Minister van Onderwijs L. Hermans noemt het initiatief in een reactie “een aantrekkelijke manier om werkervaring op te doen”. Wel moeten de studenten goed op de voorwaarden letten, aldus Hermans.

Volgens A. Renique, secretaris onderwijs van de werkgeversorganisatie VNO/NCW, bewijst de Fortis-beurs hoe noodzakelijk het is de instroom van bètastudenten in het bedrijfsleven te stimuleren. Maar als de universiteiten nu verwachten dat bedrijven de financiering van de bètastudies zullen overnemen, komen ze bedrogen uit. “Zes studenten is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het is een signaal aan het nieuwe paarse kabinet om met meer geld over de brug te komen om zo de keuze voor een bètastudie te stimuleren.”

De reacties van universiteiten en het bedrijfsleven zijn verdeeld. Noemde prof.dr. Akkermans, rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, het voorstel “onethisch”, prof.dr. M. Rem, rector magnificus van de Technische Universiteit Eindhoven, vindt het juist “zeer interessant”. “Bedrijven maken zich niet alleen zorgen over de tekorten op de arbeidsmarkt, maar zetten er ook wat tegenover.” Hij wijst erop dat deze ontwikkeling al langer aan de gang is. Verschillende bedrijven geven getalenteerde studenten informatica en elektrotechniek aan een van de drie technische universiteiten een eenmalige bedrijfsbeurs van 5.000 gulden in het eerste jaar. Rem: “Fortis gaat een stapje verder. Ik vind dat een goede ontwikkeling. Studenten krijgen zo steeds meer te kiezen.”

Veel bedrijven proberen studenten al tijdens de studie aan zich te binden. Zo biedt ING vierdejaars HEAO-studenten een contract van tien maanden, zegt een woordvoerder. Het werven van mensen voordat ze naar de universiteit gaan, zoals Fortis nu doet, is echter nieuw. “Het zou onze keus niet zijn”, zegt woordvoerder J. Bruning van Cap Gemini. “Ik kan niet inschatten hoe we het idee van Fortis moeten interpreteren: proberen ze te werven of een studiekeuze te stimuleren. In elk geval houden wij ons verre van wat voor een lokkertje dan ook.”