TV TOREN ROTTERDAM

De Telecommunicatie Toren in Rotterdam mag zich pas sinds een paar jaar televisietoren noemen. Oorspronkelijk werd de toren in 1965 gebouwd voor het telefonisch verkeer tussen Rotterdam en Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Begin jaren tachtig werd de mast ook voor radio in gebruik genomen en pas sinds het midden van de jaren negentig voor tv.

De televisietoren aan de Waalhaven is met zijn lengte van 199,5 meter na die van Lopik de hoogste van Nederland. Maar oorspronkelijk was ook dit niet het geval: toen de toren pas was voltooid, had het betonnen deel slechts een lengte van 102,5 meter.

Er zijn in Nederland geen twee televisietorens met dezelfde hoogte. De hoogte van elke toren wordt bepaald door de dwingende eis dat de verschillende torens elkaar moeten kunnen 'zien', dat wil zeggen: de straalverbindingen tussen de torens moeten zonder onderbreking tot stand kunnen worden gebracht. In Rotterdam heeft deze functionele eis gezorgd voor het merkwaardige uiterlijk van de toren. Het is alsof er twee torens op elkaar staan en eigenlijk is dat ook zo. Toen eind jaren tachtig Rotterdam steeds meer ging lijken op Manhattan aan de Maas, moest het betonnen deel worden verhoogd tot 163,5 meter. Met name het nieuwe Robeco-gebouw bleek de sta-in-de-weg die deze verhoging naar een ontwerp van de afdeling Antennes van KPN Telecom noodzakelijk maakte.