The American Economic Review

De American Economic Review verschijnt vijf keer per jaar en is een uitgave van de American Economic Association, 2014 Broadway, Suite 304, Nashville, TN37203.

Kinderarbeid is volgens de publieke opinie te wijten aan de hebzucht van vrekkige, hardvochtige ondernemers en van zelfzuchtige ouders die liever hun kinderen laten werken dan zelf de handen uit de mouwen te steken. Natuurlijk is het waar dat misbruik van kinderen veel voorkomt. Maar de meeste ouders die hun kinderen laten werken doen dat uit pure armoe en om als gezin te overleven. Daarom heeft het geen zin om door wetgeving zoals in de VS het importeren te verbieden van producten die gemaakt zijn met hulp van kinderarbeid.

Deze goede bedoelingen bewerkstelligen vaak het tegenovergestelde van wat ze beogen, betogen Kaushik Basu en Pham Hoang Van, beiden van de University of Cornelle, in de American Economic Review. Kinderarbeid is een gecompliceerd verschijnsel met veel onzekerheden en tegenstrijdigheden, maar vaststaat dat het veel voorkomt, vooral in de Derde Wereld-landen. Het merendeel van de kind-arbeiders is te vinden in de leeftijdsgroep van 10 tot 14 jaar. Deze groep bestaat uit 70,9 miljoen kinderen, volgens de International Labour Organisation. Dat is 13,7 procent van alle kinderen van die leeftijd.

Historisch gezien is kinderarbeid niet voorbehouden aan Azië, Afrika en Latijns Amerika. In Engeland en in Wales was in 1851 36,6 procent van de jongens van 10 tot 14 jaar al aan het werk, en 19,9 procent van de meisjes. Maar de historie toont ook dat kinderarbeid minder voorkomt naarmate de welvaart groeit. Met andere woorden, kinderarbeid houdt op zodra een huishouden voldoende andere inkomens- bronnen heeft gevonden.

Dat wetgeving een veel minder goed middel is tegen kinderarbeid en zelfs een averechts effect heeft blijkt uit de invoering van zo'n wet in de VS. Natuurlijk slaagt die wet er in om de import van producten van kinderarbeid te weren, maar ze is machteloos tegen de kinderarbeidproducten die bestemd zijn voor de binnenlandse markt. Vooruitlopend op de introductie van deze wet ontsloeg de Vereniging van Fabrikanten in Bangladesh alle kinderen in het land. Om toch wat te verdienen waren de kinderen daarna gedwongen veel zwaarder werk te doen zoals het klieven van stenen in de hete zon. Een ander probleem is dat een wet tegen kinderarbeid ook misbruikt kan worden, bijvoorbeeld om sectoren te beschermen die de concurrentie met de Derde Wereld niet aankunnen.

    • Herman Frijlink