Overstromingen in Bangladesh

door onze correspondentNEW DELHI, 25 AUG. De regering van Bangladesh heeft het buitenland gevraagd te helpen bij de bestrijding van de overstromingen die de afgelopen maand al aan bijna zeshonderd mensen het leven hebben gekost.

Sinds de rivieren vorige maand buiten hun oevers traden staat zo'n zestig procent van het land onder water. Miljoenen mensen hebben te maken met de wateroverlast. Wegen, huizen, spoorwegen en gebouwen zijn weggespoeld bij de overstromingen als gevolg van hevige moessonregens. Alle scholen in het land, en het merendeel van de bedrijven zijn al wekenlang gesloten. Volgens premier Sheikh Hasina is de buitenlandse hulp nodig voor voedsel, medicijnen, voor de wederopbouw en voor het uitbaggeren van de rivieren. De schade wordt tot nu toe geschat op enkele honderden miljoenen dollars.