Over lijsttrekkerschap; Verdeeldheid binnen Front National

Intussen zijn in Parijs meningsverschillen binnen de regering-Jospin over de Europese eenwording aan het licht gekomen. Het afgelopen weekeinde uitte een van de coalitiepartners, de Beweging van de Burgers, openlijk zorgen over de richting waarin Europa zich ontwikkelt.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Jean-Pierre Chevènement, noemde zondag in het Zuid-Franse Perpignan op een partijbijeenkomst het verdrag van Amsterdam “waardeloos”. Hij vraagt zich ernstig af of het verdrag, waarin afspraken zijn gemaakt over hervorming van de Europese Unie, wel “de moeite waard is om voor te vechten”. Chevènement, die zegt dat zijn partij “niet uit eurosceptici, maar uit eurorealisten” bestaat, heeft ernstige kritiek op het verlies van democratische controle als gevolg van de overdracht van soevereiniteit aan Europese instellingen.

Premier Jospin wil het verdrag van Amsterdam zo snel mogelijk geratificeerd zien. Hij weet zich gesteund door president Chirac. Stappen zijn intussen gezet om de Franse grondwet aan te passen en als dat gebeurd is, zou het verdrag voor het einde van dit jaar, of op zijn laatst begin volgend jaar, goedkeuring van het parlement moeten krijgen.

Chevènement vraagt zich af of het wel zo ver zou moeten komen. Hij vindt dat de macht van de onafhankelijke Europese Centrale Bank veel te groot dreigt te worden en hij verzet zich tegen bepaalde passages in het verdrag met betrekking tot het immigratiebeleid. Chevènement, die al vaker het Europese beleid van Frankrijk heeft gekritiseerd, vindt dat het tijd wordt om “het Europese project” opnieuw te bezien en “met geduld en systematisch het Europa van het volk” te construeren. “Het gevaar is groot, dat Frankrijk met de Agenda 2000, de omvangrijke onderhandelingen die komend voorjaar beginnen over de financiering van de Unie, op verschillende fronten zal verliezen.”