Journal of Labor Research

De Journal of Labor Research verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van de George Mason University, Fairfax, VA 22030.

Er is geen bewijs voor de stelling dat de baanzekerheid in de VS de laatste twintig jaar zo dramatisch is verslechterd dat de werknemers geen loonsverhoging meer durven vragen. De onvrijwillige werkloosheid bij mannen in de leeftijd van 40 tot 55 jaar is gegroeid. Maar de grootste verandering was dat vrouwen veel langer aan het werk blijven.

Dat blijkt uit een onderzoek van Stefanie R. Schmidt van het Urban Institute in Washington en Shirley V. Svorny van de California State University. Ze onderzochten vele soorten gegevens uit de periode van 1970 tot heden en doen verslag van hun bevindingen in de Journal of Labor Research.

Het idee dat de baanzekerheid is verslechterd zonder dat dit ondersteund wordt door de cijfers, komt volgens de auteurs wellicht voort uit het feit dat de gevolgen van baanverlies veel erger zijn dan in het begin van de jaren zeventig, omdat de gemiddelde duur van onvrijwillige werkloosheid is gegroeid. De auteurs erkennen ook dat de recessies in de vroege jaren tachtig en negentig enkele groepen zwaar hebben getroffen, maar menen dat er geen sprake is van een trend, omdat het om verschillende groepen in verschillende periodes ging.

    • Herman Frijlink