Houders varkenshard getroffen

DEN HAAG, 25 AUG. De overheid wil “in één klap zowel de varkenshouderij herverkavelen en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) invullen”.

Daardoor moeten honderden varkenshouders in Oost- en Zuid-Nederland de komende tien jaar hun bedrijf sluiten of verhuizen. Dat meldt het vakblad Boerderij deze week. Het legde de hand op een eerste versie van de Reconstructiewet Varkenshouderij. De Raad van State heeft advies uitgebracht over de wet, maar dat is nog niet openbaar. Het kabinet ging in april akkoord met het wetsvoorstel van Landbouw en VROM. Een deel van de Reconstructiewet was al bekend. Zo komen in aangewezen regio's clusters van gebieden waar maximaal 1 miljoen varkens mogen worden gehouden. Ook wordt voorzien in varkensvrije zones van minimaal 1 kilometer breedte tussen die clusters. Deze zones moeten voor 1 januari 1999 worden ingevuld door de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), een landelijk stelsel van natuurgebieden. De reconstructie kost de varkenshouderij naar schatting zo'n 10.000 banen.

Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en delen van Limburg en Utrecht moeten reconstructiecommissies instellen waarin naast gemeente en maatschappelijke groeperingen ook ambtenaren van de beide betrokken ministeries zitten. De commissies kunnen varkensbedrijven direct sluiten.

De reconstructiewet vloeit voort uit de vorig jaar uitgebroken varkenspest. Toen bleek dat de epidemie zich snel kon verspreiden door de hoge concentratie bedrijven in bepaalde gebieden. Varkensvrije zones moeten toekomstige epidemieën regionaal beperken. Naast de in april dit jaar aangenomen wet Herstructurering Varkenshouderij, die voorziet in reductie van de varkensstapel met minimaal 20 procent, en het Varkensbesluit, dat nieuwe hygiëne- en dierenwelzijnseisen voorschrijft aan varkenshouders, is de reconstructiewet de derde stap in de sanering.

De vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland is verbaasd over de uitgelekte wet. “De bedoeling was de varkenshouderij na de sanering economisch sterk te maken. Nu lijkt de ontwikkeling van de EHS de leidraad te zijn geworden, maar dat was niet de afspraak.”