Flitslicht en sirene moet spookrijder wekken

HUIZEN, 25 AUG. Veilig Verkeer Nederland (VVN) zal vanaf donderdag samen met de provincie Noord-Holland met een nieuwe proef beginnen om spookrijden tegen te gaan.

Automobilisten die bij een foute afslag tegen het verkeer in dreigen te gaan zullen worden geconfronteerd met twee flitslichten en een sirene. Op een waarschuwingsbord verschijnt de tekst 'Ga Terug'.

Dit waarschuwingssysteem van VVN is nog niet eerder in Europa gebruikt. Het bevat een door zonnecellen gevoed en daardoor energiezuinig waarschuwingsbord.

Het is de bedoeling dat de spookrijder indringend met licht en geluid op zijn verkeersfout wordt gewezen. De proefopstelling komt bij Alkmaar op de kruising van met provinciale weg N242 met de N508.

De eerste maatregel tegen spookrijden dateert van het begin van de jaren tachtig, toen bij op- en afritten borden werden geplaatst met het opschrift 'Verboden in te rijden' en het onderbord 'Ga Terug'. Ook werden sindsdien spookrit-uitlokkende situaties gewijzigd. Bij de aanleg van nieuwe autosnelwegen wordt met het fenomeen rekening gehouden.

De afgelopen jaren hebben zich vijf tot tien verkeersongevallen met spookrijders voorgedaan. Daarbij vielen jaarlijks gemiddeld twee tot vier doden, alsmede vijf tot tien ernstig gewonden.

Jaarlijks bedraagt het aantal waarschuwingen via de radio voor spookrijders op het hoofdwegennet zo'n 140.

Er zijn geen concrete oorzaken aan te wijzen waarom mensen gaan spookrijden. Wel zijn er risico-verhogende factoren, zoals ouderdom, te weinig rij-ervaring, een slechte kennis van verkeersregels en verkeerstekens, duisternis, alcohol en inconsistentie tussen op zichzelf juiste borden en aanduidingen.