Dominee Boesak: ik ben onschuldig

JOHANNESBURG, 25 AUG. De voormalige Zuid-Afrikaanse activist tegen de apartheid dominee Allan Boesak (53) heeft gisteren op de eerste dag van zijn proces wegens fraude verklaard onschuldig te zijn aan alle 32 aanklachten. Boesak zou in de jaren tachtig en negentig meer dan een miljoen rand (350.000 gulden) uit internationale hulpfondsen hebben opgestreken voor eigen gebruik en nog eens verscheidene miljoenen hebben verkwanseld.

De openbare aanklager, J.C. Gerber, betoogde voor de rechtbank dat Boesak als directeur van de Stichting voor Vrede en Gerechtigheid tussen 1988 en 1994 via boekhoudkundige trucs naar schatting 1,1 miljoen rand van donaties door buitenlandse hulporganisaties, bedrijven en privé-personen in eigen zak stak. Voor deze en andere malversaties beschikte de in Nederland opgeleide dominee over een geheime bankrekening. Zo schonk Coca Cola 50.000 dollar aan Boesak voor een huisvestingsproject van daklozen. Boesak gebruikte het geld volgens Gerber voor zichzelf. De Amerikaanse zanger Paul Simon gaf in 1988 350.000 dollar aan een kinderfonds. Van dat bedrag hield de geestelijke, zo rekende de openbare aanklager tot op de cent nauwkeurig voor, 259.161,21 rand achter. In totaal noemde Gerber 32 gevallen van diefstal en fraude die door Boesak en zijn accountant zouden zijn begaan.

Boesak zou zich niet alleen hebben schuldig gemaakt aan diefstal, hij en zijn staf zouden een substantieel deel van de internationale donaties hebben gebruikt om zichzelf hoge salarissen toe te kennen, 'leningen' te verschaffen en dure reizen te maken, aldus Gerber. De uitzonderlijk hoge overheadkosten werden voor de donors verborgen gehouden. In 1994 kreeg een Deense organisatie voor het eerst argwaan en trok aan de bel. Boesaks stichting was toen inmiddels opgeheven. In een onderzoek van de Zuid-Afrikaanse regering werd Boesak, die een rijzende ster in het ANC was, in 1995 nog van alle blaam gezuiverd. Maar Boesak zelf besloot het land te verlaten en vestigde zich in de Verenigde Staten. Toen hij vorig jaar terugkeerde, werd zijn paspoort in beslag genomen. Het proces zal naar verwachting vele maanden duren.