Broers De Boer

Mijns inziens bedoelt Wouter Huibregtsen met zijn opmerking in de rubriek Tribune van 22 augustus als hij het over de broers De Boer heeft 'dat het met onwillige honden kwaad hazen vangen is'. Ook kan hij van mening zijn dat het in dit geval 'met onwillige heren kwaad kersen eten is'. In beide gevallen deel ik dan zijn opvatting.

Als hij echter stelt “dat het met onwillige honden kwaad kersen eten is”, dan blijf ik hem in zijn overtuiging volgen, maar in zijn uitspraak niet.

    • Johan van de Winckel