Bill Clinton

Terwijl de Verenigde Naties nog steeds niets hebben ondernomen tegen het misdadige regime in Birma; terwijl Israel nog steeds de VN-resoluties van 1967 niet ten uitvoer heeft gebracht; terwijl de bevolking van Roemenië nog steeds in een deplorabele economische situatie verkeert; terwijl in het vroegere Joegoslavië nog steeds twee van de grootste (oorlogs)misdadigers vrij rondlopen, wijdt NRC Handelsblad (18 augustus) een volle pagina aan een zaak die uitsluitend voor Bill Clinton, zijn vrouw en zijn dochter van belang is. Wanneer zullen we eindelijk eens leren hoofd- en bijzaken uit elkaar te houden?