Bevelhebber blijft in leger

DEN HAAG, 25 AUG.Luitenant-generaal M. Schouten blijft langer aan als bevelhebber van de Koninklijke Landmacht dan was voorzien. Hij doet dat op verzoek van minister F. de Grave (Defensie) en diens staatssecretaris H. van Hoof.

Schouten zou in december van dit jaar - hij wordt dan 55 - wegens zijn leeftijd de dienst verlaten. De Grave en Van Hoof willen dat hij bevelhebber blijft om de continuïteit bij de herstructurering van de landmacht te waarborgen. Bovendien willen zij gebruik maken van Schoutens deskundigheid bij de voorbereiding van de nieuwe Defensienota, die vermoedelijk aan het einde van het jaar 2000 verschijnt.

Schouten waarschuwde onlangs dat Defensie niet meer met de kaasschaaf kan bezuinigen op de landmacht, dus met kleine kortingen over de hele linie zoals in de afgelopen regeerperiode. In de Legerkoerier zei hij dat hij de komende jaren prioriteit wil zien voor het personeelsbeleid. “Voorop staat een pakket om het werken bij de landmacht aantrekkelijker te maken.” Hij hoopte dat de aangekondigde bezuinigingen niet “de harde kern” van de landmachttaken zullen treffen.

De Defensienota omvat nieuwe plannen voor de toekomst van de gehele krijgsmacht. Het gebeurt volgens een woordvoerder van Defensie “vaak” dat topfunctionarissen in het leger na hun 'pensioen' op speciaal verzoek (van bijvoorbeeld de minister) doorwerken. De woordvoerder zegt dat Schouten “in de running” was voor een aantal functies in het buitenland. Schouten is voorts “gepolst” voor een NAVO-baan.

Schouten volgde in 1996 H. Couzy op als bevelhebber van de landmacht.