Kiosk

DIE ZEIT

Het begrip 'Verdrossenheit' is weer helemaal terug in Duitsland. Die Zeit doet een poging het grote onbehagen dat tegenover de politiek en het systeem zou bestaan, nader te onderzoeken. De discussie in Duitsland over de 'Verdrossenheit' kreeg deze zomer een nieuwe impuls nadat uit een onderzoek was gebleken dat tweederde deel van de Duitsers ontevreden zou zijn over de democratie. Nader uitgesplitst bleek ongeveer de helft van de ontevredenen niet te spreken over de wijze waarop de politiek opereert, terwijl de andere helft kritiek had op het systeem als zodanig.

Die Zeit vraagt zich af of het begrip 'Verdrossenheit' wel genoeg zegt. In de partij van Helmut Kohl bijvoorbeeld heerst veel ongenoegen over de wijze waarop leiding wordt gegeven, maar deze teleurstelling kan toch moeilijk worden uitgelegd als twijfel over de democratie.

Die Zeit meent dan ook dat het te vroeg is voor paniek. Aan de andere kant moeten de signalen wel degelijk serieus worden genomen om het niet zo ver te laten komen. Wat dat betreft ligt er volgens Die Zeit alvast een taak voor een nieuwe regering.